• Livrare gratuită
  • 30 de zile pentru retur
  • Expediere în 48 h
Nav switch

Introduceți un termen de căutare pentru a vedea sugestiile.

REGULAMENT PENTRU NEWSLETTER SPORTANO.RO

I.           PREVEDERI GENERALE 

1.          Regulamentul descrie regulile de furnizare a serviciului Newsletter în cadrul magazinului online (denumit în continuare: „Regulament Newsletter”) de SPORTANO.COM Sp. z o.o. societate cu răspundere limitată cu sediul social în Zielona Góra (ul. Wrocławska 17B/15, 65-427 Zielona Góra), înscrisă în Registrul întreprinzătorilor ţinut de Tribunalul Districtual din Zielona Góra, Departamentul VIII – Registrul Curţii Naţionale cu numărul KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, capital social 10.050.000,00 PLN, adresa de internet: www.sportano.ro, adresă de e-mail: contact@sportano.ro , numărul de telefon: 0317829656. (tarifat ca un apel standard - în conformitate cu lista de preţuri a operatorului relevant) (în continuare „SPORTANO”). [actualizarea definiției Vânzătorului în legătură cu modificarea firmei (denumirii) Vânzătorului și schimbarea volorii capitalului social la data de 2022.11.28]
2.          Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiţi în Regulamentul Newsletterului au semnificaţia care le este atribuită în Regulamentul Magazinului Online, cu excepția cazului în care se prevede altfel în conţinutul acestui Regulament pentru Newsletter. 
  
II.          SERVICIU DE NEWSLETTER 

1.          Începerea utilizării Newsletter-ului (încheierea unui contract de furnizare a Newsletter-ului) are loc după ce Clientul a parcurs corect următoarele etape: 
a)          furnizarea cel puţin a adresei de e-mail sau a numărului de telefon mobil în cadrul Magazinului Online (de exemplu, în câmpul corespunzător); și 
b)         Clientul este de acord să primească informaţii comerciale prin intermediul canalului selectat (e-mail și/sau telefonic) și să accepte Regulamentul Newsletterului (de exemplu, prin bifarea casetei de selectare corespunzătoare sau făcând clic pe butonul relevant) și apoi făcând clic pe linkul de activare trimis pe adresa de e-mail indicată (linkul de activare se aplică numai Newsletterului trimis la adresa de e-mail dată). 
2.          Newsletterul include: 
a)          primirea de către Client, care a furnizat către SPORTANO adresa sa de e-mail, prin mijloace electronice, inclusiv prin intermediul sistemelor automate de apelare, a informaţiilor comerciale cu privire la produsele și serviciile SPORTANO și ale partenerilor săi, inclusiv, în special, informaţii despre promoţiile, ofertele, reducerile și campaniile de marketing curente; și/sau 
b)          primirea de către Client, care a furnizat numărul său de telefon mobil către SPORTANO, inclusiv prin intermediul sistemelor de apelare automată, a informaţiilor comerciale cu privire la produsele și serviciile SPORTANO și ale partenerilor săi, inclusiv, în special, informaţii despre promoţiile, ofertele, reducerile și campaniile de marketing curente. 
3.          Newsletter-ul este oferit gratuit pentru o perioadă de timp nedeterminată. 
4.          Clientul este obligat, în special: 
a)          săutilizeze Newsletter-ul în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare și fără a aduce atingere drepturilor terților, în conformitate cu prevederile din regulamentele Newsletterul, precum și cu principiile și cutumele de convieţuire socială adoptate în acest sens; 
b)          să furnizeze către SPORTANO numai date adevărate, actualizate și complete; 
c)          să actualizeze prompt  datele furnizate către SPORTANO în legătură cu încheierea contractului de furnizare a Newsletterului; 
d)          să nu livreze și să nu furnizeze niciun conţinut interzis de legislaţia aplicabilă în cadrul Magazinului Online, în special conţinut care încalcă drepturile de autor ale terților sau proprietatea lor personală. 
5.          Utilizarea Newsletter-ului, inclusiv încheierea unui contract de furnizare a Newsletterului, necesită ca dispozitivul final și sistemul informatic al Clientului să îndeplinească următoarele cerinţe tehnice minime, și anume să aibă un computer sau un alt dispozitiv conectat la Internet (în cazul unei Aplicaţii Mobile – un dispozitiv mobil) cu o rezoluţie minimă a ecranului de 1280 x 720 pixeli, echipat cu cel puțin unul dintre următoarele browsere web: Versiunea Chrome 94 și ulterioară, versiunea Internet Explorer 11 și ulterioară, versiunea Firefox 93 și ulterioară, versiunea Edge 94 și ulterioară, versiunea Safari 14 și ulterioară, versiunea Opera 80 și ulterioară, acceptă Script Java și permite salvarea cookie-urilor, Iar pentru un buletin informativ trimis prin SMS la numărul de telefon mobil, aveţi nevoie de un telefon mobil. Clientul trebuie să aibă o adresă de e-mail activă și/sau un număr de telefon mobil activ. 
  
6.          Utilizarea Newsletter-ului, ca orice servicii furnizate prin mijloace electronice, este asociată cu amenințări tipice la adresa transmiterii datelor prin internet, cum ar fi diseminarea,  accesul neautorizat sau pierderea datelor clienţilor. SPORTANO și Clientul sunt obligaţi să ia măsuri pentru a minimiza aceste riscuri. 
  
III.         PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

1.          Datele cu caracter personal ale Clientului sunt prelucrate de SPORTANO în calitate de operator de date cu caracter personal. Furnizarea datelor cu caracter personal de către Client este voluntară, dar necesară pentru utilizarea Newsletter-ului. 
2.          Vă rugăm să consultaţi Politica de Confidențialitate și modulele cookies pentru detalii privind modul de protejare a informaţiilor dvs. personale . 
  
IV.         PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

1.          Drepturile asupra tuturor elementelor, inclusiv asupra creațiilor în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe din 4 februarie 1994, puse la dispoziţie de SPORTANO sau de partenerii săi, în special drepturile de autor, revin SPORTANO sau entităților cu care SPORTANO a încheiat acorduri corespunzătoare. 
2.          Aveți dreptul de a utiliza conținutul de mai sus gratuit numai pentru uz personal și numai în scopul utilizării corespunzătoare a Newsletter-ului, fără restricții teritoriale. Utilizarea conţinutului mai sus menţionat într-un alt scop este permisă numai pe baza de consimţământ explicit, prealabil, acordat de o entitate autorizată, în scris, sub sancţiunea nulității. 
  
V.          RECLAMAȚII: 

1.          Clientul poate raporta nereguli legate de Newsletter sub forma unei reclamaţii. Reclamaţiile pot fi depuse, de exemplu, prin e-mail la următoarea adresă de e-mail: contact@sportano.ro . 
2.          Examinarea reclamaţiei de către SPORTANO are loc imediat, nu mai târziu de 14 zile de la data depunerii acesteia. 
3.          Pentru a accelera prelucrarea plângerii, se recomandă  furnizarea numelui și datelor de contact ale persoanei care depune plângerea, precum și o descriere a motivelor care justifică plângerea. 
4.          Nici SPORTANO, nici angajaţii, reprezentanţii autorizaţi și avocaţii săi nu vor fi răspunzători faţă de Clientul care nu este un consumator, subcontractant, angajat, reprezentant autorizat și/sau avocații acestuia pentru orice prejudiciu, inclusiv pierderea profitului, cu excepţia cazului în care prejudiciul a fost cauzat în mod intenţionat de aceştia. În fiecare caz de stabilire a răspunderii SPORTANO, a angajaţilor săi, a reprezentanţilor săi autorizaţi și/sau a împuterniciţilor săi, această răspundere faţă de Client care nu este consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată - atât în cadrul unei singure reclamaţii, cât și pentru toate reclamaţiile în total - la suma de 500 lei [●]. 
  
VI.        REZILIEREA CONTRACTULUI ȘI MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR NEWSLETTER-ULUI 

1.          Clientul are posibilitatea, în orice moment şi fără a da vreun motiv, să se dezaboneze de la Newsletter (încetarea contractului de furnizare a Newsletter-ului), în special prin accesarea linkului de dezactivare inclus în fiecare e-mail trimis Clientului în cadrul Newsletterului sau, în cazul Newsletterului prin SMS, prin contact telefonic. Dezabonarea de la un canal de Newsletter nu implică în mod automat și dezabonarea de la celălalt canal de Newsletter. 
2.          SPORTANO poate rezilia Acordul Newsletter în orice moment, cu un preaviz de 14 zile, din următoarele motive importante: 
a)          modificarea reglementărilor legale care reglementează prestarea de servicii electronice de către SPORTANO și care influenţează drepturile și obligaţiile reciproce definite în contractul de furnizare a serviciilor de newsletter sau modificarea interpretării reglementărilor legale menţionate mai sus ca urmare a hotărârilor judecătoreşti, deciziilor, recomandărilor sau recomandărilor autorităţilor sau organismelor competente într-un anumit domeniu de aplicare; 
b)          modificarea modului de furnizare a serviciilor din motive tehnice sau tehnologice, de exemplu, actualizarea cerinţelor tehnice indicate în acest Regulament de Newsletter; 
c)          modificarea scopului sau a modului de furnizare a serviciilor cărora li se aplică dispoziţiile termenilor și condiţiilor pentru Newsletter, prin introducerea de noi funcţionalităţi,  modificarea sau retragerea de către SPORTANO a funcționalităților sau serviciilor existente dintre acoperite de termenii și condiţiile Newsletter; 
d)          modificarea scopului sau a modului de furnizare a serviciilor de către entităţile care cooperează cu SPORTANO prin introducerea de noi funcţionalităţi sau servicii, modificarea sau retragerea unor funcţionalităţi sau servicii existente de către aceste entităţi, care afectează drepturile și obligaţiile reciproce dintre Client și SPORTANO. 
3.          SPORTANO trimite declaraţia sa în măsura specificată în paragraful 2 de mai sus la adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizate de Client atunci când se abonează la Newsletter. 
4.          SPORTANO poate refuza Clientului un drept suplimentar de a utiliza Newsletter, și poate rezilia Acordul privind Newsletter-ul cu o perioadă de preaviz de 7 zile în cazul unei încălcări grave de către Client a punctului II. 4 alin. litera a din Regulamentul Newsletter. 
5.          SPORTANO poate, de asemenea, să modifice acest Regulament pentru Newsletter dacă apar unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la punctul 2 de mai sus. 
6.          În cazul modificării Regulamentului pentru Newsletter SPORTANO va furniza un text uniform al Regulamentului pentru Newsletter prin publicarea acestuia în Magazinul Online și prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail furnizată de Client atunci când se înregistrează pentru Newsletter sau prin trimiterea unui mesaj SMS la numărul de telefon dat, cu un link care vă va permite să citiţi textul uniform al Regulamentului și să îl salvaţi. 
7.          Modificarea Regulamentului pentru Newsletter va intra în vigoare la 14 zile de la data trimiterii schimbării. Clientul are dreptul de a rezilia contractul de furnizare a Newsletterului in termen de 14 zile de la data notificării modificării Regulamentului Newsletterului. 
  
VII.       DISPOZIȚII FINALE 

1.          Regulamentul Newsletterului este valabil din 08.04.2022. 
2.          Contractul pentru furnizarea Newsletter-ului este încheiat în limba română. 
3.          Fixarea, securitatea și furnizarea termenilor și condiţiilor esenţiale ale contractului dumneavoastră pentru furnizarea unui Newsletter se face prin trimiterea unui mesaj, la care va fi anexat Regulamentul pentru Newsletter,la adresa de e-mail a clientului sau prin SMS la numărul de telefon furnizat de Client în momentul înscrierii la Newsletter. 
4.          Chestiunile care nu sunt reglementate în Regulamentul de publicare a Newsletterului vor fi guvernate de dispoziţiile general aplicabile ale legislaţiei poloneze.