Livrare gratuită pentru comenzile cu o valoare de peste 200 lei.

Livrarea gratuită nu include expedierile cu volum mare.

Mai multe despre livrare
30 de zile pentru retur de la data livrării coletului. Verifică cum să efectuezi returul
Majoritatea produselor le expediem până la 48h.

Perioada de realizare a comenzilor poate varia în funcție de disponibilitatea produselor și a metodei de livrare alese.

Verifică informațiile detaliate
Nav switch

Introduceți un termen de căutare pentru a vedea sugestiile.

REGULAMENTUL MAGAZINULUI ONLINE SPORTANO.RO 

Regulamentul defineşte regulile de bază pentru utilizarea Magazinului Online, a Serviciilor Electronice furnizate de Vânzător, precum și regulile pentru plasarea Comenzilor și încheierea și executarea Contractelor de Vânzare. Scopul său este de a stabili relaţii clare, sigure și echitabile între participanţii la tranzacţie. Clauzele Regulamentului sunt un element important, de bază și necesar al fiecărei tranzacţii din Magazinul Online. Regulamentul conţine, printre altele, informaţii importante despre drepturile și obligaţiile Clientului și ale Vânzătorului. 
  
Regulamentul este caracterizat printr-un limbaj formal specific, reflectând formularea legii aplicabile. Acest lucru este necesar pentru a evita îndoielile inutile cu privire la modul în care trebuie interpretate dispoziţiile documentului. Dacă aveţi îndoieli sau întrebări cu privire la conţinutul Regulamentelor, vă rugăm să contactaţi Serviciul Clienţi. 

 

I.      DEFINIȚII 
II.    DISPOZIȚII GENERALE 
III.   SERVICII ELECTRONICE 
IV.   ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 
V.    LIVRAREA PRODUSULUI 
VI.   PLATA PENTRU PRODUS 
VII.  GARANȚII ȘI RECLAMAȚII 
VIII. PROCEDURI EXTRAJUDICIARE DE RECLAMAȚIE ȘI DE RECURS 
IX.   DREPTUL DE RETRAGERE 
X.    PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
XI.   LICENȚĂ 
XII.  DISPOZIȚII APLICABILE PROFESIONIȘTILOR  
XIII. MODIFICAREA REGULAMENTULUI  
XIV. DISPOZIȚII FINALE 

 

I.      DEFINIȚII 

  
1.          Expresiile scrise cu majuscule utilizate în Regulament au următoarele semnificaţii: 
a)          ACTE NORMATIVE - dispoziţiile legale obligatorii la data încheierii Contractului de Prestări Servicii sau a Contractului de Vânzare, ținând cont de eventualele modificări ale acestora care vor interveni pe parcursul derulării acestor contracte, precum și de dispoziţiile legale obligatorii care vor intra în vigoare pe parcursul derulării acestor contracte; 
b)          APLICAȚIE MOBILĂ – o aplicaţie mobilă care poate fi pusă la dispoziţia Clientului de către Vânzător, destinată instalării pe un dispozitiv mobil deţinut de Client și care permite, în special, utilizarea Magazinului Online și a Serviciilor Electronice fără a fi necesară lansarea unui browser web; 
c)          Servicii Clienți – serviciul Vânzătorului de relații cu Clienții, prin intermediul căruia este posibilă furnizarea unor informații către Clienții noștri,, de exemplu despre Produse, dar și despre promoţiile curente și conţinutul Regulamentului. Contactul cu serviciul de relații cu clienții este posibil de luni până vineri, de la 8:00 la 18:00, la numerele de telefon indicate, la adresa de e-mail și prin intermediul chat-ului indicat în fila „Contact” de pe site-ul web al Magazinului Online, precum și prin utilizarea formularului de contact. Costul conectării la Biroul Servicii Clienți este reprezentat de costul pentru o conexiune standard, conform listei de preţuri a operatorului relevant; 
d)          PREȚ - suma brută (inclusiv impozitul) specificată în lei datorată Vânzătorului pentru transferul dreptului de proprietate asupra Produsului către Client în conformitate cu Contractul de Vânzare. Preţul nu include costurile de livrare, cu excepţia cazului în care termenii și condiţiile promoţiilor curente utilizate de Magazin prevăd altfel; 
e)          ZIUA DE LUCRU - o zi de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale; 
f)           PAROLĂ - un şir de caractere alfanumerice, necesare pentru autorizare în timpul accesului la Cont, specificat de Client în timpul creării Contului. Înregistrarea Contului necesită o singură introducere a unei Parole în conformitate cu cerinţele minime. Clientul este obligat să păstreze Parola confidențială (să nu fie divulgată niciunei terțe părți). Vânzătorul oferă Clientului multiple oportunități de schimbare a Parolei. În funcţie de decizia sa, Vânzătorul poate pune la dispoziţia Clientului un mecanism pentru recuperarea Parolei uitate; 
g)          CLIENT - o entitate care achiziționează Produsul prin intermediul Magazinului Online, care încheie un Contract de Vânzare sau care utilizează Serviciul Electronic în conformitate cu prezentul Regulament. Clientul, care este o persoană fizică cu capacitate juridică restrânsă, este obligat să obţină consimțământul corespunzător al reprezentantului său legal pentru a încheia un Contract de Prestări Servicii sau un Contract de Vânzare și să prezinte un astfel de consimțământ la cererea Vânzătorului. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a permite, în cazuri justificate, încheierea Contractelor de Vânzare prin intermediul Magazinului Online numai persoanelor cu vârsta peste 18 ani și cu capacitate juridică deplină / Persoanele fizice pot achiziționa Produse prin intermediul Magazinului Online, încheia Contracte de Vânzare sau Contracte de Prestări Servicii doar dacă au vârsta peste 18 ani și cu capacitate juridică deplină; 
h)          COD CIVIL - Legea poloneză din 23 aprilie 1964. Cod Civil (i.e. Monitorul Oficial din 2020 pct. 1740 cu amendamente); 
(i)            CONSUMATOR - o persoană fizică care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale; 
j)            CONT - Serviciu electronic pus la dispoziţia clientului ca parte a magazinului online, permițând clientului să utilizeze funcţionalităţi suplimentare. Clientul accesează Contul folosind Datele de Autentificare şi Parola asociată. Clientul se conectează la Contul său după înregistrarea în Magazinul Online. Contul permite salvarea şi stocarea informaţiilor privind adresa Clientului pentru expedierea Produselor, urmărirea stării Comenzii, accesul la istoricul Comenzii, precum şi la alte servicii puse la dispoziţia Clientului de către Vânzător; 
k)          COȘ – Serviciu electronic pus la dispoziţia Clientului ca parte a Magazinului Online, permițând, în special, plasarea cu uşurinţă a unei Comenzi pentru un număr selectat de produse, prezentarea unui rezumat al preţului produselor individuale din Coș și al preţului total pentru toate produsele din Coș. Pentru a asigura calitatea serviciilor prestate de Vânzător, Vânzătorul are posibilitatea de a introduce o limita a Produselor sau o limită a Preţului total al Produselor care poate fi adăugată în cadrul unei Comenzi și, implicit, în Coș. Dacă limita setată este depăşită, Clientul va fi informat despre aceasta utilizând mesajul corespunzător afișat în Magazinul Online; 
l)          DATE DE AUTENTIFICARE - adresa de e-mail a Clientului furnizată în Magazin la crearea Contului; 
m)       NEWSLETTER - un Serviciu electronic care permite Clientului să primească informaţii comerciale de la Vânzător, în special despre Produse, Magazinul Online, inclusiv noutăți și promoţii curente, la adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizate de Client, cu acordul expres al Clientului (regulile detaliate pentru furnizarea serviciului Newsletter sunt specificate în reglementări separate); 
n)         PRODUS - un obiect mobil disponibil în oferta Magazinului, care face obiectul unui contract de vânzare-cumpărare între Client și Vânzător, în schimbul plăţii Preţului sau care face obiectul rezervării. Toate Produsele prezentate în Magazinul Online sunt noi; 
o)          PROFESIONIST - Clientul, care nu este un consumator, care încheie un Contract de Vânzare sau un Contract de Prestări Servicii în scopul legat direct sau indirect de activitatea sau activitatea profesională desfăşurată; 
p)          REGULAMENT / CONTRACT PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR – prezentul document care defineşte regulile de funcţionare a Magazinului Online, în special regulile de creare a unui Cont, plasare a Comenzilor, încheiere a Contractelor de Vânzare și utilizare a altor servicii furnizate de Vânzător prin intermediul Magazinului Online și a Aplicaţiei Mobile pentru Clienţi. Regulamentul defineşte drepturile și obligaţiile Clientului și ale Vânzătorului. În domeniul serviciilor electronice, acest Regulament este Regulamentul menţionat la articolul 8 din Legea din 18 iulie 2002 privind prestarea de servicii electronice; 
q)          MAGAZIN ONLINE sau MAGAZIN - platforma deținută de Vânzător, care permite plasarea de Comenzi de către Client, încheierea de Contracte de Vânzare și prestarea de servicii de către Vânzător, disponibila la următoarea adresa: www.sportano.ro, precum şi prin intermediul Aplicaţiei Mobile; 
r)          VÂNZĂTOR - SPORTANO Limited companie cu sediul în SPORTANO.COM Sp. z o.o. Zielona Góra (ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra) înscrisă în registrul antreprenorilor de pe lângă Tribunalul Districtual din Zielona Góra, Divizia a VIII-a Comercială – Registrul Curții Naționale, sub numărul KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, capital social 10.050.000,00 PLN, adresa web: www.sportano.ro, adresă de poștă electronică: contact@sportano.ro, numărul de telefon: 0317829656  (tarifat ca un apel standard - în conformitate cu lista de preţuri a operatorului relevant); [actualizarea definiției Vânzătorului în legătură cu modificarea firmei (denumirii) Vânzătorului și schimbarea volorii capitalului social la data de 2022.11.28]
s)           CONȚINUT - un element textual, grafic sau multimedia (de exemplu, informaţii despre Produs, fotografia acestuia, descrierea), inclusiv o creaţie în sensul Legii poloneze din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe (respectiv Monitorul Oficial din 2019, punctul 1231, cu modificările ulterioare) și imaginea unei persoane fizice, care este publicată și difuzată în Magazinul Online sau Aplicaţia Mobilă de către Vânzător; 
t)          CONTRACT DE VÂNZARE - un contract de vânzare în sensul prevederilor Codului Civil, privind vânzarea de către Vânzător către Client a Produsului pentru plata Preţului plus taxe suplimentare, inclusiv costuri de livrare, ale căror condiţii sunt specificate în Regulament. Contractul de Vânzare se încheie între Client și Vănzător prin mijloace de comunicare la distanţa, după ce Vânzătorul accepta Comanda în termenii specificaţi în Regulament; 
u)           SERVICIU ELECTRONIC - un serviciu furnizat prin mijloace electronice în sensul Legii poloneze din 18 iulie 2002 privind prestarea de către Vânzător a unor servicii prin mijloace electronice către Client prin intermediul Magazinului Online sau al Aplicaţiei Mobile, în conformitate cu Regulamentul. În masura în care serviciile sunt prestate de entităţi care cooperează cu Vânzătorul, prevederile relevante privind regulile de utilizare a acestor servicii sunt cuprinse în regulamente privind prestarea serviciilor de către aceste entităţi; 
v)          CERINȚE TEHNICE - cerințe tehnice minime, a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea Magazinului Online, inclusiv a Serviciilor Electronice și încheierea unui Contract de Vânzare prin intermediul Magazinului Online, respectiv: deținerea unui computer sau a altui dispozitiv conectat la internet (în cazul Aplicației Mobile – dispozitiv mobil) cu o lăţime de bandă minimă care să permită reîncărcarea fără probleme a site-urilor web, având o rezoluţie minimă a ecranului de 1280 x 720 pixeli, echipat cu cel puţin unul dintre următoarele browsere web: Chrome versiunea 94 și versiunile superioare, Internet Explorer versiunea 11 și versiunile superioare, Firefox versiunea 93 și versiunile superioare, Edge versiunea 94 și versiunile superioare, Safari versiunea 14 și versiunile superioare, Opera versiunea 80 și versiunile superioare, care acceptă Java Script și permite salvarea de cookie-uri. Pentru utilizarea Magazinului Online, inclusiv a Serviciilor Electronice, Clientul trebuie să aibă o adresa de e-mail validă / activă și un dispozitiv care să permită completarea corectă a formularelor electronice. În vederea încheierii Contractului de Vânzare, Clientul trebuie să aibă o adresa de e-mail activă, precum și, în anumite cazuri, o tastatură sau alt dispozitiv care să permită completarea corespunzătoare a formularelor electronice; 
w)          COMANDĂ - o declaraţie de voinţă transmisă Vânzătorului de către Client în format electronic în care se specifică Produsul sau Produsele selectate pentru care Clientul depune o ofertă de încheiere a unui Contract de Vânzare, precum și care conține datele Clientului necesare încheierii și executării Contractului de Vânzare. În cadrul unei Comenzi, Clientul poate depune mai multe oferte pentru achiziţionarea unei unități de Produs. 

 

II.            DISPOZIȚII GENERALE 

1.          Regulamentul se adresează atât Clienţilor care sunt Consumatori, cât și Profesioniștilor. 
2.          Acceptarea Regulamentului este voluntară, dar necesară pentru a crea un Cont și a plasa Comenzi și a încheia Contracte de Vânzare, și poate fi, de asemenea, necesară pentru a utiliza alte Servicii Electronice furnizate de Vânzător. 
3.          Clientul poate plasa Comenzi fără a fi necesară crearea unui Cont. 
4.          Informaţiile prezentate în Magazinul Online, precum și în Newsletter, reprezintă doar o invitaţie de a încheia un contract în sensul articolului 71 din Codul civil, adresată de către Vânzător Clienţilor, și nu o ofertă în conformitate cu prevederile Codului civil. 
5.          Utilizarea Serviciilor Electronice, ca orice servicii furnizate prin mijloace electronice, este asociată cu ameninţări tipice la adresa transmiterii datelor prin internet, cum ar fi diseminarea, accesul neautorizat sau pierderea datelor Clienţilor. Vânzătorul și Clientul sunt obligaţi să ia măsuri pentru a minimiza aceste riscuri. În special, Vânzătorul va aplica măsurile de protecţie corespunzătoare stabilite în Regulament, iar Clientul nu va dezvalui numele de utilizator și Parola cu persoane neautorizate. 
6.          Utilizarea Magazinului Online, în special utilizarea Serviciilor Electronice și încheierea Contractelor de Vânzare, este supusă îndeplinirii Cerinţelor Tehnice de către dispozitivele și  sistemul electronic utilizat de Client. 
7.          Utilizarea Magazinului Online prin intermediul unui browser web sau a Aplicaţiei Mobile, inclusiv plasarea de Comenzi, poate fi asociată cu necesitatea de a suporta costurile de conectare la Internet (taxa de transfer de date), în conformitate cu pachetul tarifar al furnizorului de servicii utilizat de Client. 
8.          Vânzătorul poate încredinţa subcontractanților îndeplinirea sarcinilor sale individuale sau funcționarea continuă a Magazinului Online. Vânzătorul se va strădui să nu afecteze domeniul de aplicare și calitatea Serviciilor Electronice. 
9.          Vânzătorul poate furniza alte servicii suplimentare Clientului în condiţiile reglementate de regulamente separate. 

III.              SERVICII ELECTRONICE 


1.          Vânzătorul oferă în mod gratuit Clienţilor următoarele Servicii Electronice prin intermediul Magazinului Online: 
a)          Contul; 
b)          stocarea și punerea la dispoziţia Clientului prin intermediul Contului a istoricului Comenzilor; 
c)          funcționalități care permit Clienţilor să plaseze comenzi și să încheie Contracte de Vânzare, în condiţiile stabilite în Regulament; 
d)          utilizarea Coșului; 
e)         vizualizarea Conţinutului plasat în Magazinul Online; 
f)           crearea unei liste de Produse preferate; 
g)          informarea cu privire la disponibilitatea Produselor; 
h)          Newsletter; 
i)           în cazul Aplicaţiei Mobile: (i) prezentarea notificărilor curente direct pe ecranul dispozitivului mobil, (ii) prezentarea Produselor selectate în oferta Magazinului Online, (iii) adăugarea Produselor preferate în clipboard. 
2.          Contractul de Prestări Servicii se încheie cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: (i) completarea şi acceptarea efectivă de către Client (trimiterea către Vânzător) a formularului de înregistrare în vederea creării Contului, (ii) acceptarea Regulamentului, și (iii) confirmarea de către Client a încheierii Contractului de Servicii prin accesarea link-ului de activare trimis de către Vânzător la adresa de e-mail pusa la dispoziție de către Client în timpul înregistrării. Contul este oferit gratuit pentru o perioadă nedeterminată. 
3.          Vânzătorul poate refuza înregistrarea Contului dacă Clientul încalcă prevederile paragrafului 6 literele a, b, c, f, g de mai jos. 
4.          Utilizarea Coşului începe atunci când Clientul adaugă primul Produs în Coş. Coşul este de natură unică (nefiind posibilă deschiderea/constituirea mai multor Coșuri simultan), este oferit gratuit și este încetat atunci când Clientul plasează Comanda sau încetează să mai plaseze o Comandă prin intermediul acestuia. În funcție de funcţionalităţile disponibile, Coşul poate retine informaţii despre Produsele selectate de Client şi după încheierea sesiunii de browser, dar nu asigură disponibilitatea Produselor selectate de Client pentru a permite plasarea Comenzii la o dată ulterioară. 
5.          Pentru a începe furnizarea serviciului Newsletter, este necesar ca Clientul sa fie de acord sa primească informaţii comerciale şi să accepte regulamentul care guvernează serviciul Newsletter prin bifarea casetei de selectare corespunzătoare (căsuța de selectare) sau prin apasărea butonului corespunzător şi furnizarea adresei de e-mail în câmpul corespunzător din Magazinul Online sau din Aplicaţia Mobila și apoi prin apăsarea linkului de activare trimis la adresa de e-mail indicată (momentul începerii furnizării serviciului Newsletter). De asemenea, Clientul poate fi de acord să primească Newsletter-ul prin SMS, furnizând numărul său de telefon mobil, bifând caseta de selectare corespunzătoare din cadrul Magazinului Online, inclusiv din cadrul Aplicaţiei Mobile, sau făcând clic pe butonul relevant. 
6.          Clientul este obligat, în special: 
a)          să furnizeze în Comandă și în cadrul Contului numai date adevărate, actualizate și complete, iar în cazul modificării acestora să actualizeze imediat datele, inclusiv datele cu caracter personal, furnizate Vânzătorului de către Client în legătură cu încheierea Contractului de Vânzare sau cu utilizarea Serviciilor Electronice; 
b)          să utilizeze Serviciile Electronice într-un mod care să nu interfereze cu funcţionarea Vânzătorului, a Magazinului Online sau a Aplicaţiei Mobile, precum și să descarce Aplicaţia Mobilă numai din surse legale; 
c)          utilizarea Serviciilor Electronice în conformitate cu Actele Normative, cu prevederile Regulamentului, precum și cu obiceiurile și principiile de coexistenţă socială adoptate într-un anumit domeniu; 
d)          păstrarea confidențialității datelor de Autentificare şi a Parolei, în special nepunerea acestora la dispoziţia persoanelor neautorizate. Vânzătorul nu va fi răspunzător în special pentru pierderea datelor sau accesul la datele înregistrate în Cont care rezultă dintr-o încălcare a obligaţiei de mai sus de către Client; 
e)          plata la timp și în totalitate a Preţului şi a altor costuri stabilite de Client şi Vânzător; 
f)           să nu furnizeze și să nu transfere în cadrul Magazinului Online sau al Aplicaţiei Mobile niciun conţinut interzis de Actele Normative, în special conţinut care încalcă drepturile de autor ale terților sau drepturile lor personale; 
g)         să nu ia măsuri precum: (i) trimiterea sau plasarea de informaţii comerciale nesolicitate în Magazinul Online sau Aplicaţia Mobilă sau plasarea oricărui conţinut care încalcă Actele Normative (interzicerea plasării de conţinut ilegal), (ii) desfăşurarea de activităţi IT sau orice alte activităţi care vizează achiziţionarea de informaţii care nu sunt destinate Clientului, inclusiv date ale altor Clienţi sau interferarea cu regulile sau aspectele tehnice ale funcţionării Magazinului Online sau Aplicaţiei Mobile, (iii) modificarea neautorizată a Conţinutului furnizat de Vânzător, în special Preţurile sau descrierile Produselor furnizate în cadrul Magazinului Online. 
7.          Din motive tehnice, Vânzătorul poate dezactiva temporar, dar nu mai mult de 48 de ore, anumite funcţionalităţi ale Magazinului Online în vederea îmbunătăţirii acestuia, adăugării de servicii sau efectuării mentenanței. Vânzătorul va depune toate eforturile pentru a informa cu privire la pauzele tehnice prin plasarea unui mesaj adecvat pe pagina de pornire a Magazinului Online. 
8.          Clientul poate rezilia Contractul de Prestării Servicii în orice moment. Declaraţia de încetare a Contractului de Prestări Servicii transmisă de Client poate fi transmisă, în scris la adresa SPORTANO.COM Sp. z o.o. Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 310059 sau prin e-mail la adresa: contact@sportano.ro. Rezilierea Contractul de Prestării Servicii nu va afecta executarea Contractelor de Vânzare deja încheiate. 
9.          Vânzătorul poate rezilia Contractul de Prestării Servicii din următoarele motive importante: 
a)          modul de utilizare a Serviciilor Electronice este contrar principiilor și scopului Magazinului Online; 
b)          activităţile Clientului sunt contrare normelor morale aplicabile, incită la violenţă sau comiterea unei infracțiuni, precum și în cazul în care încalcă drepturile terților; 
c)          Clientul încalcă prevederile pct. III alin. 6 din Regulament. 
10.       Notificarea de încetare a contractului de prestări servicii transmisă de Vânzător va fi transmisă la adresa de e-mail furnizată de Client. 
11.       Perioada de preaviz pentru încetarea contractului de prestări servicii de către oricare dintre părți este de 14 zile. Rezilierea Contractului de Prestări Servicii de către oricare dintre părţi echivalează cu ştergerea Contului. 
12.       Vânzătorul poate permite Clientului să descarce gratuit Aplicația Mobilă pe un dispozitiv mobil din magazinele online cu aplicaţii mobile (de exemplu, Apple App Store sau Google Play). 
13.       Aplicaţia Mobilă se conectează la Magazinul Online prin intermediul internetului. Dacă doriţi să utilizaţi Aplicaţia Mobilă, trebuie să parcurgeţi următorii paşi: 
a)          citirea și acceptarea regulamentelor unuia dintre magazinele online cu aplicații mobile menţionate la pct. 12 de mai sus; 
b)          descărcarea Aplicaţiei Mobile de la unul dintre magazinele online cu aplicații mobile menţionate la pct. 12 de mai sus; 
c)          instalarea Aplicației Mobile pe un dispozitiv mobil. 
14.       Aplicaţia Mobilă poate utiliza tehnologia care stochează și accesează ID-ul de client, permite Aplicaţiei Mobile să funcţioneze offline și salvează preferinţele unui client neînregistrat (care poate implica accesul la memoria dispozitivului mobil). Aplicaţia Mobilă stochează ID-ul de client până când Clientul se conectează la Aplicaţia Mobilă sau dezinstalează Aplicația Mobilă de pe un dispozitiv mobil. 
15.       În cazul în care Clientul doreşte să utilizeze funcţionalitatea Aplicaţiei Mobile menționată la punctul III (1) (i) de mai sus, poate fi necesar ca Clientul să consimtă în mod voluntar ca Aplicaţia Mobilă să obțină acces la anumite funcţionalităţi ale dispozitivului mobil, ca Clientul să consimtă în mod voluntar să primească notificări „push” sau ca Vânzătorului să îi fie furnizate informaţii despre preferinţele Clientului. Clientul poate revoca în orice moment consimțămintele menţionate mai sus sau poate dezinstala (şterge) Aplicaţia Mobilă de pe dispozitivul său mobil. 
16.       Reclamaţiile referitoare la Serviciile Electronice pot fi depuse, de exemplu, în scris, la SPORTANO.COM Sp. z o.o. Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 310059 sau e-mail: contact@sportano.ro. La depunerea unei reclamaţii, se recomandă descrierea cauzei acesteia, a solicitării Clientului și a datelor de contact ale Clientului – acest lucru va facilita și accelera procesarea reclamației. Vânzătorul va examina reclamația în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia, cu excepţia cazului în care un termen diferit rezultă din Actele Normative. 

IV.              ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 

1.          Vânzătorul permite Clienţilor să plaseze comenzi pe site-ul Magazinului Online și prin intermediul Aplicaţiei Mobile. Ca parte a dezvoltării serviciilor furnizate, Vânzătorul poate introduce și alte modalităţi de plasare a Comenzilor folosind mijloace de comunicare la distanţă. 
2.           Caracteristicile principale ale prestației, luând în vedere obiectul prestației și modul înțelegerii cu Clientul, sunt definite pe pagina web a fiecărui Produs.  
3.          Clientul plasează o Comandă în Magazinul Online urmând următorii paşi: 
a)          adăugarea Produselor selectate în Coş și accesarea Formularului de comandă pentru completarea detaliilor; 
b)          completarea formularului de comanda cu datele necesare încheierii şi implementării contractului de vânzare. Furnizarea codului fiscal corect este necesară în etapa de plasare a Comenzii, în cazul în care Clientul doreşte să primească o factură cu TVA; în caz contrar, factura cu TVA nu poate fi emisă de către Vânzător; 
(c)          alegerea metodei de plată, a eventualelor servicii suplimentare și a metodei de livrare; 
d)          acceptarea Regulamentului Magazinului Online prin bifarea casetei de selectare corespunzătoare (casetă de selectare) – în această etapă, Clientului i se va prezenta un rezumat al Comenzii; 
e)          trimiterea Comenzii de către Client către Vânzător folosind butonul ʺComand și plătescʺ; 
Comenzile nefinalizate prin apăsarea butonului ʺComand și plătescʺ nu vor fi onorate; simpla adăugare a produselor în Coș (și/sau acceptarea Regulamentului Magazinului Online) nu echivalează cu finalizarea Comenzii și nu creează o obligație pentru Vânzător de a livra Produsele. 
f)           în cazul plăţilor prin intermediul unui prestator extern de servicii de plată, Clientul poate fi redirecționat către site-ul său web în vederea efectuării plăţii. 
4.          Ca răspuns la Comanda primită, Vânzătorul trimite Clientului un e-mail prin care confirmă înregistrarea Comenzii și începerea verificării acesteia. 
5.          După verificarea Comenzii, Vânzătorul îi trimite Clientului : 
a)          un e-mail cu confirmarea acceptării uneia sau a câtorva oferte individuale, efectuate în cadrul Comenzii, sau, 
sau 
b)          un e-mail prin care se oferă informaţii despre incapacitatea de a accepta toate ofertele individuale de cumpărare ale Clientului, inclusiv a unor forme specifice de plată sau de livrare sau a unor servicii suplimentare, din motive importante, în special din cauza lipsei de disponibilitate a Produsului sau a lipsei de plată a Comenzii sau a încălcării de către Client a punctului III alineatul 6 din Regulament. 
6.          Contractul de vânzare este încheiat în momentul în care Clientul primeşte mesajul Vânzătorului indicat în paragraful 5 (a) de mai sus în limita Produselor indicate în acesta și sub rezerva achitării sumelor datorate Vânzătorului în temeiul Contractului de Vânzare, dacă plata nu a fost efectuată la plasarea Comenzii. 
7.          Valoarea totală a Comenzii include Preţul, costurile de livrare și, eventual, costurile suplimentare, de exemplu, în cazul utilizării serviciilor suplimentare. Clientul este informat cu privire la valoarea totală a Comenzii la plasarea Comenzii, inclusiv atunci când Clientul își exprimă voința de a fi obligat la plată prin Contractul de Vânzare. 
8.          Promoţiile valabile în Magazinul Online nu pot fi cumulate, cu excepţia cazului în care termenii și condiţiile promoţiilor aplicabile la acel moment prevăd altfel. 

V.              LIVRAREA PRODUSULUI 

1.             Livrarea produsului este disponibilă numai pe teritoriul României. 
2.       Metodele disponibile de livrare ale Produsului sunt prezentate pe pagina Magazinului Virtula și în Aplicația Mobilă, dar și în clipa efectuării Comenzii de Client.  
3.          Metodele de livrare disponibile pot depinde de metoda de plată aleasă sau de Produs, acestea se pot modifica în cazul plasării mai multor Comenzi în acelaşi timp, în special datorită Produselor care fac obiectul acestora. 
4.          Livrarea Produsului către Client este efectuată contra cost, iar valoarea taxei finale poate depinde de Produsul ales de Client. Taxa finala de transport va fi indicată înainte de finalizarea Comenzii. Vânzătorul poate stabili, în orice moment, pragul minim de valoare pentru Comandă, pentru care livrarea Produselor care fac obiectul Contractului de Vânzare este gratuită. 
5.          Termenul de livrare a Produsului către Client este format din timpul de pregătire a comenzii pentru expediere de către Vânzător și timpul de livrare a Produsului de către transportator. Termenul de livrare va fi calculat de la data (i) încheierii Contractului de Vânzare menţionat la punctul IV. paragraful 6 de mai sus (în cazul plăţii la livrare) sau (ii) creditării contului bancar sau de decontare al Vânzătorului (în cazul plăţii prin transfer bancar, plată electronică sau plată cu cardul de plată), cu toate acestea, nu va depăşi 14 zile lucrătoare, cu excepţia cazului în care se specifică un termen diferit în descrierea Produsului sau în timpul plasării Comenzii. În cazul plasării simultane a unei Comenzi pentru mai multe Produse cu termene de livrare diferite, termenul de livrare este termenul cel mai lung. 
6.          Timpul de livrare al transportatorului depinde de metoda de livrare aleasă de Client și este afișat pe site-ul web al Magazinului și în Aplicaţia Mobilă. 

VI.              PLATA PENTRU PRODUS 

1.          Vânzătorul pune la dispoziţia Clientului diverse modalităţi de plata în baza Contractului de Vânzare. Metodele de plată disponibile sunt: ramburs, plata online cu cardul, plata prin transfer bancar. 
2.          Metodele de plată disponibile pot varia în funcţie de metoda de livrare sau de Produsul pe care îl alegeţi. Metodele de plată disponibile se pot modifica, de asemenea, dacă plasaţi mai multe comenzi în acelaşi timp. Decontarea operaţiunilor de plată electronică și a tranzacţiilor cu carduri de plată se efectuează la alegerea Clientului prin intermediul unor terţi furnizori de servicii de plată autorizaţi. 
3.          În cazul în care Vânzătorul nu primeşte plata din partea Clientului care a ales să plătească în avans, Vânzătorul îl poate contacta pentru a-i reaminti de plată, inclusiv prin trimiterea unui e-mail. Neplata de către Client în termen de 3 zile lucrătoare de la plasarea Comenzii prin care Clientul a ales să plătească prin transfer bancar, sau în termen de 24 de ore de la plasarea Comenzii prin care Clientul a ales să plătească prin plată în avans, iar apoi, după ce Vânzătorul a contactat Clientul pentru a îi reaminti de plată, în termenul suplimentar indicat, va duce la neacceptarea de către Client a ofertei depuse în baza Comenzii și orice eventuale confirmări ale Comenzii (inclusiv prin e-mail) de către Vânzător vor fi lipsite de efect. 
4.          În cazul în care Clientul a ales să plătească la livrare, acesta este obligat să efectueze plata la primirea Produsului. Refuzul de a accepta Produsul este o cauză de reziliere a Contractului de Vânzare. 
5.          Profesionistul autorizează Vânzătorul să emită facturi fără semnătura destinatarului și este de acord cu transmiterea acestora, inclusiv partajarea, în format electronic. 

VII.              GARANȚIE ȘI RECLAMAȚII 

1.          Baza și aria de aplicabilitate a răspunderii Vânzătorului față de Consumator, în cazul în care Produsul vândut prezintă un viciu fizic sau juridic (garanţie), sunt specificate în prevederile Codului Civil, în special în art. 556 și urm. din Codul Civil. 
2.          Produsele oferite ca parte a Magazinului Online pot fi acoperite de garanţia producătorului. Termenii detaliaţi ai garanției și durata acesteia sunt apoi menţionaţi în certificatul de garanţie emis de garant și ataşat la produs. 
3.          Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produsul fără defecte. 
4.          O reclamație legată de Produsul achiziționat poate fi depusă de către Consumator, în scris la următoarea adresă: SPORTANO.COM Sp. z o.o. Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 31005 sau prin e-mail: contact@sportano.ro . De obicei, este oportună livrarea Produsului către Vânzător împreună cu reclamația, pentru a permite Vânzătorului să îl examineze. 
5.          În cazul în care Produsul vândut prezintă un defect, Consumatorul poate, sub rezerva prevederilor Codului Civil: 
a)          să depună o declaraţie privind reducerea Preţului sau retragerea din Contractul de Vânzare, cu excepţia situaţiei în care Vânzătorul înlocuieşte imediat și fără inconveniente nejustificate pentru Consumator Produsul defect cu unul fără defecte sau înlătură un astfel de defect. Reducerea de Preţ este proporțională cu diminuarea valorii Produsului, în comparație cu valoarea pe care Produsul ar fi avut-o dacă daca ar fi conform. Consumatorul nu se va putea retrage din contract dacă defectul Produsului este nesemnificativ; 
b)          să solicite înlocuirea Produsului cu un produs fără defecte sau îndepărtarea defectului. Vânzătorul este obligat sa înlocuiască Produsul defect cu unul fără defecte sau să înlăture defectul într-un termen rezonabil, fără a crea un inconvenient nejustificat Consumatorului. 
6.          Consumatorul poate, în locul înlăturării defectului propus de Vânzător, să ceară înlocuirea Produsului vândut cu unul fără defecte sau, în loc să înlocuiască Produsul, să ceară înlăturarea defectului, cu excepţia cazului în care aducerea Produsului în conformitate cu contractul într-o maniera aleasă de Consumator este imposibilă sau ar necesita costuri excesive fata de metoda propusă de Vânzător. La evaluarea costurilor excesive se are în vedere valoarea Produsului fără defecte, tipul şi semnificaţia defectului constatat, precum şi inconvenientele la care Consumatorul ar fi fost expus printr-o alta metoda de satisfacţie. 
7.          Vânzătorul recomandă Consumatorului să furnizeze în descrierea reclamației: (i) informaţii și circumstanţe referitoare la obiectul reclamației, în special tipul și data apariţiei defectului; (ii) solicitarea unei metode de aducere a Produsului în conformitate cu Contractul de vânzare-cumpărare sau a unei declaraţii de reducere a preţului sau de retragere din Contractul de vânzare-cumpărare; și (ii) datele de contact ale reclamantului – acest lucru va facilita și accelera examinarea reclamației de către Vânzător. Cerinţele enunţate în teza anterioară sunt doar o recomandare și nu afectează eficacitatea plângerilor depuse fără recomandarea în cauză. 
8.          Vânzătorul va răspunde reclamației Consumatorului imediat, dar nu mai târziu de 15 zile de la data primirii acesteia. În cazul în care Consumatorul a solicitat înlocuirea articolului sau înlăturarea defectului sau a depus o declaraţie privind reducerea Preţului, în care se specifica suma cu care va fi redus Preţul, iar Vânzătorul nu a răspuns la aceasta solicitare în termen de 14 zile, se considera ca aceasta solicitare a fost justificată. 
9.          În cazul în care, pentru ca vânzătorul să răspundă reclamației consumatorului sau să poată implementa solicitările consumatorului în temeiul garanției, va fi necesară livrarea produsului către Vânzător, Consumatorul este obligat să livreze produsul pe cheltuiala Vânzătorului la adresa SPORTANO.COM Sp. z o.o. Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 31005. Dacă, totuşi, din cauza tipului de defect, a tipului de Produs sau a modului de instalare a acestuia, livrarea Produsului de către Consumator ar fi imposibilă sau excesiv de dificilă, Consumatorului i se poate cere să pună Produsul la dispoziţia Vânzătorului, după un acord prealabil cu privire la data, la locul în care se află Produsul, sau i se poate cere să furnizeze Vânzătorului fotografii ale Produsului. 
10.       Consumatorul are dreptul fie să obţină o reducere proporţională a Preţului, fie să obţină încetarea Contractului de Vânzare, în oricare dintre următoarele cazuri: (i) Vânzătorul nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile; (ii) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor Vânzătorului de a o remedia; (iii) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preţ sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare; (iv) Vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului. 
11.       Vânzătorul este răspunzător în baza garanției în cazul în care se constată un defect fizic în termen de doi ani de la data livrării Produsului către Consumator.  

VIII.              PROCEDURI EXTRAJUDICIARE DE RECLAMAȚIE ȘI DE RECURS 

1.          Utilizarea procedurilor extrajudiciare de reclamaţie și de recurs este voluntară. Următoarele prevederi sunt informative și nu constituie o obligaţie a Vânzătorului de a utiliza metode de soluţionare extrajudiciară a litigiilor. 
2.          Comisia Europeană furnizează o platformă dedicată soluționării online a litigiilor. Această platformă are rolul de punct de contact pentru soluționarea în afara instanței a litigiilor referitoare la obligațiile contractuale din contractele de cumpărare online și contractele de prestare de servicii online. Platforma este accesibilă la http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Menționăm că nu avem obligația să participăm la o procedură de soluționare a litigiilor desfășurată în fața unei comisii de arbitraj dedicate consumatorilor, declaraţia de consimţământ sau de refuz al Vânzătorului de a participa la soluţionarea pe cale extrajudiciară a litigiilor în materie de consum va fi depusă de către Vânzător pe suport hârtie sau pe un alt suport durabil în cazul în care, ca urmare a unei reclamaţii formulate de Consumator, litigiul nu a fost soluţionat. 
2.          Reclamațiile, plângerile, întrebările și observațiile ne pot fi transmise folosind următoarele date de contact: 
Adresă poștală: SPORTANO.COM Sp. z o.o.  Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 310059
Adresă de e-mail: contact@sportano.ro  
Număr de telefon:  0317829656

IX.              DREPTUL DE RETRAGERE 

1.          Cu excepția cazurilor prevăzute la clauze IX punctul 10 de mai jos, Consumatorul se poate retrage din Contractul de Vânzare fără a motiva și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute de lege, în termen de: 
a)         14 zile de la data prevăzută la alin. 5 de mai jos („Dreptul legal de retragere din Contract”); 
b)          din a 15-a zi până în a 30-a zi de la data menţionată la punctul 5 de mai jos („Dreptul convențional de retragere din Contract”). 
2.          Pentru a respecta termenul legal sau convențional de retragere, este suficient ca Consumatorul să prezinte Vânzătorului o declaraţie de retragere înainte de expirarea termenului. Consumatorul poate face orice declaraţie lipsită de ambiguitate în care să informeze Vânzătorul despre retragerea sa din Contractul de Vânzare. O declaraţie de retragere din contractul de vânzare poate fi făcută, de exemplu, în scris, către: SPORTANO.COM Sp. z o.o. Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 310059, prin e-mail la adresa: contact@sportano.ro  sau prin intermediul formularului de retragere din cadrul Magazinului Online. În cazul retragerii din Contractul de Vânzare, se consideră că acesta a fost desființat. 
3.          Pentru Clienții care au creat un Cont, exercitarea dreptului de retragere prin intermediul formularului de retragere din cadrul Magazinului Online se poate face prin intermediul secțiunii „Retururi” din cadrul paginii „Contul meu”, prin selectarea Comenzii pe care Clientul dorește să o returneze și a produselor pe care dorește să le returneze, urmate de apăsarea butonului „Retur”. Pentru Clienții care nu au creat un Cont, exercitarea dreptului de retragere prin intermediul formularului de retragere din Cadrul Magazinului Online se poate face prin accesarea pagina „Retur fără autentificare” și introducerea numărului comenzii și a adresei de e-mail utilizată la achiziția Produselor, urmate de selectarea Produselor pe care Clientul dorește să le returneze și apăsarea butonului „Retur”. În cazul în care Consumatorul alege calea electronică de a se retrage din Contractul de Vânzare, Vânzătorul este obligat să îi trimită Consumatorului confirmarea primirii notificării de retragere din Contractul de Vânzare. 
4.          Consumatorul poate folosi modelul de formular de retragere care constituie Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, dar acest lucru nu este obligatoriu. În măsura în care este posibil, Consumatorul va indica în declarația/formularul de retragere numărul de comandă sau numărul facturii aferente produselor – acest lucru poate accelera gestionarea declaraţiei de retragere depuse. 
5.          Perioada de retragere din Contractul de Vânzare începe de la data intrării în posesia Produsului de către Consumator sau de către o terță parte indicată de Consumator, alta decât transportatorul, iar în cazul Contractului de Vânzare care: 
a)          acoperă mai multe Produse care sunt livrate separat, sau unul sau mai multe Produse livrate în mai multe loturi sau părţi – de la intrarea în posesia ultimului Produs, lot sau parte, sau 
b)          constă în livrarea periodică a Produselor pe o perioada determinată – de la intrarea în posesia primului dintre Produse. 
6.          Vânzătorul este obligat să restituie imediat Consumatorului, nu mai târziu de 14 zile de la data primirii declaraţiei de retragere, toate plățile efectuate de Consumator, inclusiv costurile de livrare a Produsului (cu excepţia costurilor suplimentare rezultate din modalitatea de livrare aleasă de Client, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare uzuală disponibilă în Magazinul Online). În cazul în care Consumatorul a ales o alta metodă de livrare a Produsului decat cea mai ieftină metoda de livrare normală disponibilă în Magazinul Online, Vânzătorul nu este obligat sa ramburseze Consumatorului costurile suplimentare suportate în suma care depășește costul celei mai ieftine metode normale de livrare. 
7.          Vânzătorul va rambursa plata folosind aceeaşi metoda de plata utilizată de Consumator, cu excepţia cazului în care Consumatorul a fost de acord în mod expres cu o alta metoda de returnare care nu implica niciun cost pentru acesta. În cazul în care Consumatorul a optat pentru plata sumelor datorate în temeiul Contractului de Vânzare în numerar la livrare, prin acceptarea prezentului Regulamentul, Consumatorul își exprimă consimțământul la rambursa sumelor plătite prin virament bancar în contul indicat în formularul de retur. În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să ridice Produsul de la Consumator însuși, acesta poate amână rambursarea plăților primite de la Consumator până în momentul în care primește Produsul înapoi sau până în momentul în care Consumatorul face dovada returnării acestuia, în funcție de evenimentul care are loc primul. 
8.          Consumatorul este obligat să returneze imediat, nu mai târziu de 14 zile de la data la care s-a retras din Contractul de Vânzare, Produsul Vânzătorului sau să îl predea unei persoane autorizate de Vânzător pentru colectare, cu excepţia cazului în care Vânzătorul s-a oferit să ridice el însuși Produsul. Consumatorul va acoperi toate costurile directe de returnare a Produsului prin retragerea din contract, adică în special costurile de ambalare, securizare și transport al Produsului. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteţi Produsul înapoi înainte de expirarea termenului. Consumatorul returnează Produsul la următoarea adresa: SPORTANO.COM Sp. z o.o. Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 310059. 
9.          În cazul în care Consumatorul își exercită Dreptul Legal de Retragere, Consumatorul va fi răspunzător pentru scăderea valorii Produsului care rezultă din utilizarea acestuia într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a determina natura, caracteristicile şi funcţionarea Produsului.  
10.          Dreptul Contractual de Retragere se acordă Consumatorului numai în legatură cu Produsele care nu prezintă urme de utilizare, sunt complete și nedeteriorate. Consumatorul pierde Dreptul Contractual de Retragere în cazul în care utilizează Produsul într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a determina natura, caracteristicile și funcţionarea acestuia. 
10.       Dreptul de retragere din contractul la distanţa nu se acordă consumatorului în ceea ce privește contractele: (i) pentru prestarea serviciilor, în cazul în care Vânzătorul a prestat integral serviciul cu acordul expres al Consumatorului, care a fost informat înainte de începerea serviciului ca, după ce Vânzătorul a prestat serviciul, își va pierde dreptul de a se retrage din contract; (ii) pentru furnizarea unor Produse neprefabricate, fabricate conform specificaţiilor Consumatorului sau pentru a-i satisface nevoile individuale; (iii) pentru furnizarea unor Produse care se deteriorează rapid sau au o durata de valabilitate scurta; (iv) pentru furnizarea unor Produse livrat în ambalaj sigilat, după deschiderea ambalajului, nu este posibila returnarea acestuia din motive de sănătate sau igienă, în cazul în care ambalajul a fost deschis după livrare; (v) pentru furnizarea unor Produse care, după livrare, datorită naturii lor, sunt indisolubil legate de alte lucruri; (vi) în care Consumatorul a solicitat în mod explicit ca Vânzătorul să vină la acesta pentru reparaţii sau întreținere urgente; în cazul în care Vânzătorul prestează în plus și alte servicii decât cele solicitate de către Consumator, sau furnizează alte Produse decât piesele de schimb necesare pentru efectuarea reparaţiilor sau întreţinerii, dreptul de retragere este acordat Consumatorului în legatură cu serviciilor sau Produselor adiţionale; (vii) pentru furnizarea unor înregistrări audio sau vizuale sau programele informatice livrate în ambalaj sigilat, în cazul în care ambalajul a fost deschis după livrare; (viii) pentru furnizarea de conţinut digital care nu este stocat pe un suport material, în cazul în care prestarea serviciului a început cu acordul expres al Consumatorului inainte de data limita de denunțare unilaterală a contractului şi după ce Vânzătorul îl informează cu privire la pierderea dreptului de retragere. 

X.              PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

1.          Vânzătorul este operatorul datelor cu caracter personal ale Clienților. Vânzătorul va aplica măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecţia datelor cu caracter personal prelucrate. 
2.          Furnizarea datelor cu caracter personal de către Client este voluntară, dar necesară pentru a plasa o Comandă, a încheia și a executa un Contract de Vânzare, precum și pentru a utiliza Serviciile Electronice, în special sub forma unui Cont. 
3.          Informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului pot fi găsite în Politica de confidențialitate și cookie-uri. 

XI.              LICENȚĂ 

1.          Toate drepturile exclusive asupra Conţinutului plasat în Magazinul Online de către Vânzător sau contractanții săi, în special elementele grafice, logo-urile, numele, software-ul (inclusiv Aplicația Mobilă) și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecţiei legale și sunt conferite Vânzătorului sau entităţilor care cooperează cu Vânzătorul. Clientul are dreptul de a utiliza Conţinutul în mod gratuit, precum și de a utiliza Conţinutul postat în conformitate cu legislaţia aplicabilă și deja difuzat de alţi Clienţi în cadrul Magazinului Online și al Aplicaţiei Mobile, numai în măsura necesară pentru utilizarea corespunzătoare a Magazinului Online și a Aplicaţiei Mobile, fără restricţii teritoriale. 
2.          Utilizarea Conţinutului (inclusiv a Aplicaţiei Mobile) pentru alt scop decât cel prevăzut la punctul XI din prezentul Regulament este posibilă numai pe baza unui consimțământ explicit, prealabil, acordat de o entitate autorizată să acorde un astfel de consimțământ, în scris, sub sancţiunea nulității. 
3.          Prin plasarea oricărui conţinut în cadrul Magazinului Online sau pe Aplicaţia Mobilă, Clientul acordă Vânzătorului o licenţă neexclusivă, cu titlu gratuit, nelimitată temporal, spațial și la nivel de conținut, transferabilă, pentru a utiliza, înregistra, modifica, şterge, suplimenta, comunicarea publică, prin orice mijlopace, inclusiv prin punerea la dispoziția publicului, reproduce și distribui un astfel de conţinut, inclusiv dreptul de a multiplica și edita conținutul. Acest drept include dreptul de a acorda sublicențe în măsura justificată de punerea în aplicare a Contractului de Prestări Servicii sau a Contractului de Vânzare, precum și dreptul de a exercita în mod independente sau prin intermediul unor terțe părţi drepturi subsidiare de dezvoltare, adaptare, modificare și traducere a operei în sensul Legii din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe. În măsura în care Clientul nu are dreptul sa acorde licenţele menţionate la prezentul paragraf 2, Clientul se obliga să obțină astfel de licenţe corespunzatoare pentru Vânzător. 
4.          La instalarea Aplicaţiei Mobile pe dispozitivul mobil al Clientului, Vânzătorul acordă Clientului o licenţă neexclusivă de utilizare a Aplicaţiei Mobile, inclusiv reproducerea Aplicaţiei Mobile, numai în legătură cu descărcarea acesteia pe dispozitivul mobil și instalarea și lansarea Aplicaţiei Mobile pe dispozitivul mobil al Clientului. Clientul poate instala Aplicaţia Mobilă pe orice număr de dispozitive mobile ale Clientului și este posibilă instalarea unei singure copii a Aplicaţiei Mobile pe un singur dispozitiv mobil. 
5.          În special, Clientul nu are dreptul să traducă, să adapteze, să modifice aspectul sau să efectueze orice alte modificări ale Magazinului Online și ale Aplicaţiei Mobile, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legea aplicabilă. 

XII.              DISPOZIȚII APLICABILE PROFESIONȘTILOR  

1.          Dispoziţiile de la punctul XII din Regulament se aplică numai profesioniștilor și au prioritate faţă de alte dispoziţii ale Regulamentului. 
2.          Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare încheiat cu comerciantul în termen de 14 zile de la data încheierii contractului respectiv. O astfel de retragere poate avea loc fără a oferi un motiv, iar Profesionistul nu poate obţine nicio pretenţie împotriva Vânzătorului din acest motiv. 
3.          Vânzătorul are dreptul de a limita metodele de plată disponibile pentru Profesionști, inclusiv cerinţa de plată în avans a Preţului, în totalitate sau parţial. Acest drept este independent de metoda de plată aleasă de Profesionist. 
4.          În momentul predării Produsului de către Vânzător către transportator, beneficiile și sarcinile asociate produsului, precum și rscul de pierdere sau deteriorare accidentală a Produsului trec la Profesionist. Vânzătorul nu este răspunzător pentru pierderea, defectarea sau deteriorarea Produsului care are loc între acceptarea Produsului pentru transport și livrarea acestuia către Profesionist sau pentru întârzieri în livrare. 
5.          Răspunderea vânzătorului în temeiul garanției pentru Produs faţă de Profesionist este exclusă. 
6.          Vânzătorul poate rezilia Contractul de Prestări Servicii încheiat cu Profesionistul cu efect imediat și fără a preciza motivele, trimițând Profesionistului o declarație corespunzătoare în orice formă. 
7.          Vânzătorul, precum și angajații, reprezentanții autorizați și împuterniciții acestuia nu vor fi răspunzători față de Profesionist, subcontractanții, angajații, reprezentanții autorizați și/sau împuterniciții acestuia pentru orice daune, inclusiv pentru pierderea de profit, inclusiv cele cauzate prin delicte (cu excepția cazului în care dispozițiile legale imperative prevăd altfel), cu excepția cazului în care daunele au fost cauzate de aceștia în mod intenționat. 
8.          În cazul stabilirii răspunderii Vânzătorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și/sau a împuterniciţiilor, această răspundere față de Profesionistul care nu este un Consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea prețului plătit și costurile de livrare în temeiul ultimului Contract de Vânzare, cu toate acestea, nu mai mult de 500 RON - atât în cadrul unei singure reclamaţii, cât și pentru toate reclamaţiile în total. 
9.          Faptul că acțiunea sau omisiunea din care a rezultat prejudiciul a constituit neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiei exclude pretenţiile Profesionistului de despăgubire pentru prejudiciul cauzat de o faptă ilicită/delictuală. 
10.       Orice litigii apărute între Vânzător și Profesionist vor fi înaintate instanţei competente de la sediul social al Vânzătorului. 
11.       Vânzătorul, în baza legii general aplicabile, poate modifica în orice moment prevederile Regulamentului cu privire la Profesioniști. 
12.       Prevederile punctului XII din Regulament nu se aplică Profesioniștilor care sunt persoane fizice ce desfășoară activitate comercială, încheind un acord cu Vânzătorul direct legat de activitatea lor comercială, atunci când din conţinutul prezentului acord rezultă că acesta nu are caracter profesional pentru aceştia, rezultând în special din obiectul activităţii lor economice (PKD), determinat pe baza prevederilor din Registrul Central și a Informaţiilor privind Activitatea Comercială, cu excepţia paragrafului 5 de mai sus. Profesioniștii menţionaţi în teza precedentă au, în special, dreptul de a se retrage din contract în condiţiile prevăzute pentru consumator la punctul IX din regulament. 

XIII.              MODIFICAREA REGULAMENTULUI 

1.          Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Regulamentul. / Vânzătorul are dreptul de a modifica Regulamentul (cu excepţia punctului XII. Regulamentele care se aplică Profesionistilor și care pot fi modificate în orice moment pe baza legii general aplicabile) în cazul în care uneia dintre următoarele situații (limitative) 
a)          o modificare a prevederilor legale care reglementează vânzarea de Produse sau prestarea de servicii prin mijloace electronice de către Vânzător care afectează drepturile și obligațiile reciproce specificate în contractul încheiat între Client și Vânzător sau o modificare a interpretării dispoziţiilor legale de mai sus ca urmare a hotărârilor judecătoreşti, deciziilor, recomandărilor sau recomandărilor autorităţilor sau organismelor competente într-un anumit domeniu de aplicare; 
b)          o modificare a modului de prestare a serviciilor cauzată exclusiv din motive tehnice sau tehnologice (în special, o actualizare a cerinţelor tehnice indicate în prezentul Regulament); 
c)          pentru a modifica domeniul de aplicare sau modul de furnizare a serviciilor cărora li se aplică Regulamentul prin introducerea de către Vânzător de noi funcţionalităţi sau servicii care intră sub incidenţa Regulamentului; 
d)          modificarea domeniului de aplicare sau a modului de prestare a serviciilor de către entităţile care cooperează cu Vânzătorul prin introducerea de către aceste entităţi de funcţionalităţi sau servicii noi, modificarea sau retragerea celor existente, care afectează drepturile și obligaţiile reciproce dintre Client și Vânzător.  
2.          În cazul modificării Regulamentului, Vânzătorul va pune la dispoziţie textul actualizat al Regulamentului prin publicarea pe site-ul Magazinului Online şi în Aplicaţia Mobilă, precum şi prin intermediul unui mesaj transmis pe adresa de e-mail pusă la dispoziție de Client la încheierea Contractului de Prestări Servicii. 
3.          Modificarea regulamentului intră în vigoare la 14 zile de la data trimiterii informaţiilor privind modificarea. În cazul Clienţilor care au încheiat un Contract de Prestări Servicii, aceştia au dreptul de a rezilia Contractul de Prestări Servicii în termen de 14 zile de la data notificării modificării Regulamentului. Modificarea Regulamentului este irelevantă pentru Contractele de Vânzare încheiate de Client şi Vânzător înainte de modificarea Regulamentului. 

XIV.              DISPOZIȚII FINALE 

1.           Regulamentul intră în vigoare la data de 08.04.2022. 
2.            În aspectele care nu sunt reglementate prin regulamente, prevederile general aplicabile ale legislaţiei poloneze se aplică. 
3.            Alegerea legislaţiei poloneze în temeiul Regulamentelor nu privează Consumatorul de protecţia acordată acestuia în temeiul unor dispoziţii ale legii române care nu pot fi excluse prin acordul dintre Vânzător și Consumator. 
4.            Conţinutul Regulamentului este pus la dispoziţia Clientului gratuit în cadrul Magazinului Online, precum și în cadrul Aplicaţiei Mobile. 
5.            Înregistrarea, securizarea și punerea la dispoziţie a prevederilor relevante ale Contractului de Prestări Servicii încheiat are loc prin trimiterea unui mesaj prin e-mail, la care va fi anexat Regulamentul aplicabil la data încheierii Contractului de Prestări Servicii, la adresa de e-mail furnizată de Client 
6.            Înregistrarea, securizarea, punerea la dispoziţie și confirmarea dispoziţiilor relevante ale Contractului de Vânzare încheiat are loc prin trimiterea unui e-mail, la care va fi anexat Regulamentul aplicabil la data Comenzii, către Client care confirmă comanda depusă, verificarea și implementarea acesteia. Vânzătorul pune la dispoziţia Clientului o dovada a achiziţiei sau o factură cu TVA în format electronic. Conţinutul Contractului de Vânzare, inclusiv prevederile sale esenţiale, este înregistrat și securizat suplimentar în sistemul informatic al Vânzătorului. 
7.          Prevederile acestui Regulamentului nu au ca scop excluderea sau limitarea oricăror drepturi ale Consumatorilor conform prevederilor imperative ale legii, prin urmare Vânzătorul explică orice eventuale dubii în beneficiul Consumatorului. 

 

Anexa nr. 1 - Model de formular de retragere 
MODEL FORMULAR DE RETRAGERE 
(acest formular trebuie completat și returnat numai dacă doriţi să vă retrageți din contract) 
  
Destinatar: 
SPORTANO.COM Sp. z o.o.

Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 310059
  
Eu/Noi () vă informez/informăm(*) despre retragerea mea/noastră din contractul de vânzare cu privire la următoarele produse(*) din contractul de furnizare a următoarelor elemente(*) din contractul de lucrări care constă în executarea următoarelor elemente(*)/pentru prestarea următoarelor servicii(*) 
 
Data încheierii contractului(*)/recepției(*) 
Numele și Prenumele consumatorului(-ilor)  
Adresa consumatorului(-ilor) 
Semnătura consumatorului(-ilor) (numai dacă formularul este trimis pe suport de hârtie) 
  
Dată 
(*) A se elimina mențiunile inutile  după caz 

REGULAMENTUL MAGAZINULUI ONLINE SPORTANO.RO

Regulamentul defineşte regulile de bază pentru utilizarea Magazinului Online, a Serviciilor Electronice furnizate de Vânzător, precum și regulile pentru plasarea Comenzilor și încheierea și executarea Contractelor de Vânzare. Scopul său este de a stabili relaţii clare, sigure și echitabile între participanţii la tranzacţie. Clauzele Regulamentului sunt un element important, de bază și necesar al fiecărei tranzacţii din Magazinul Online. Regulamentul conţine, printre altele, informaţii importante despre drepturile și obligaţiile Clientului și ale Vânzătorului.

Regulamentul este caracterizat printr-un limbaj formal specific, reflectând formularea legii aplicabile. Acest lucru este necesar pentru a evita îndoielile inutile cu privire la modul în care trebuie interpretate dispoziţiile documentului. Dacă aveţi îndoieli sau întrebări cu privire la conţinutul Regulamentelor, vă rugăm să contactaţi Serviciul Clienţi.

I. DEFINIȚII
II. DISPOZIȚII GENERALE
III. SERVICII ELECTRONICE
IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
V. LIVRAREA PRODUSULUI
VI. PLATA PENTRU PRODUS
VII. GARANȚII ȘI RECLAMAȚII
VIII. PROCEDURI EXTRAJUDICIARE DE RECLAMAȚIE ȘI DE RECURS
IX. DREPTUL DE RETRAGERE
X. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
XI. LICENȚĂ
XII. DISPOZIȚII APLICABILE PROFESIONIȘTILOR
XIII. MODIFICAREA REGULAMENTULUI
XIV. DISPOZIȚII FINALE


I. DEFINIȚII

1. Expresiile scrise cu majuscule utilizate în Regulament au următoarele semnificaţii:

a) ACTE NORMATIVE - dispoziţiile legale obligatorii la data încheierii Contractului de Prestări Servicii sau a Contractului de Vânzare, ținând cont de eventualele modificări ale acestora care vor interveni pe parcursul derulării acestor contracte, precum și de dispoziţiile legale obligatorii care vor intra în vigoare pe parcursul derulării acestor contracte;
b) APLICAȚIE MOBILĂ – o aplicaţie mobilă care poate fi pusă la dispoziţia Clientului de către Vânzător, destinată instalării pe un dispozitiv mobil deţinut de Client și care permite, în special, utilizarea Magazinului Online și a Serviciilor Electronice fără a fi necesară lansarea unui browser web;
c) Servicii Clienți – serviciul Vânzătorului de relații cu Clienții, prin intermediul căruia este posibilă furnizarea unor informații către Clienții noștri,, de exemplu despre Produse, dar și despre promoţiile curente și conţinutul Regulamentului. Contactul cu serviciul de relații cu clienții este posibil de luni până vineri, de la 8:00 la 18:00, la numerele de telefon indicate, la adresa de e-mail și prin intermediul chat-ului indicat în fila „Contact” de pe site-ul web al Magazinului Online, precum și prin utilizarea formularului de contact. Costul conectării la Biroul Servicii Clienți este reprezentat de costul pentru o conexiune standard, conform listei de preţuri a operatorului relevant;
d) PREȚ - suma brută (inclusiv impozitul) specificată în lei datorată Vânzătorului pentru transferul dreptului de proprietate asupra Produsului către Client în conformitate cu Contractul de Vânzare. Preţul nu include costurile de livrare, cu excepţia cazului în care termenii și condiţiile promoţiilor curente utilizate de Magazin prevăd altfel;
e) ZIUA DE LUCRU - o zi de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale;
f) PAROLĂ - un şir de caractere alfanumerice, necesare pentru autorizare în timpul accesului la Cont, specificat de Client în timpul creării Contului. Înregistrarea Contului necesită o singură introducere a unei Parole în conformitate cu cerinţele minime. Clientul este obligat să păstreze Parola confidențială (să nu fie divulgată niciunei terțe părți). Vânzătorul oferă Clientului multiple oportunități de schimbare a Parolei. În funcţie de decizia sa, Vânzătorul poate pune la dispoziţia Clientului un mecanism pentru recuperarea Parolei uitate;
g) CLIENT - o entitate care achiziționează Produsul prin intermediul Magazinului Online, care încheie un Contract de Vânzare sau care utilizează Serviciul Electronic în conformitate cu prezentul Regulament. Clientul, care este o persoană fizică cu capacitate juridică restrânsă, este obligat să obţină consimțământul corespunzător al reprezentantului său legal pentru a încheia un Contract de Prestări Servicii sau un Contract de Vânzare și să prezinte un astfel de consimțământ la cererea Vânzătorului. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a permite, în cazuri justificate, încheierea Contractelor de Vânzare prin intermediul Magazinului Online numai persoanelor cu vârsta peste 18 ani și cu capacitate juridică deplină / Persoanele fizice pot achiziționa Produse prin intermediul Magazinului Online, încheia Contracte de Vânzare sau Contracte de Prestări Servicii doar dacă au vârsta peste 18 ani și cu capacitate juridică deplină;
h) COD CIVIL - Legea poloneză din 23 aprilie 1964. Cod Civil (i.e. Monitorul Oficial din 2020 pct. 1740 cu amendamente);
i) CONSUMATOR - o persoană fizică care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;
j) CONT - Serviciu electronic pus la dispoziţia clientului ca parte a magazinului online, permițând clientului să utilizeze funcţionalităţi suplimentare. Clientul accesează Contul folosind Datele de Autentificare şi Parola asociată. Clientul se conectează la Contul său după înregistrarea în Magazinul Online. Contul permite salvarea şi stocarea informaţiilor privind adresa Clientului pentru expedierea Produselor, urmărirea stării Comenzii, accesul la istoricul Comenzii, precum şi la alte servicii puse la dispoziţia Clientului de către Vânzător;
k) COȘ – Serviciu electronic pus la dispoziţia Clientului ca parte a Magazinului Online, permițând, în special, plasarea cu uşurinţă a unei Comenzi pentru un număr selectat de produse, prezentarea unui rezumat al preţului produselor individuale din Coș și al preţului total pentru toate produsele din Coș. Pentru a asigura calitatea serviciilor prestate de Vânzător, Vânzătorul are posibilitatea de a introduce o limita a Produselor sau o limită a Preţului total al Produselor care poate fi adăugată în cadrul unei Comenzi și, implicit, în Coș. Dacă limita setată este depăşită, Clientul va fi informat despre aceasta utilizând mesajul corespunzător afișat în Magazinul Online;
l) DATE DE AUTENTIFICARE - adresa de e-mail a Clientului furnizată în Magazin la crearea Contului;
m) NEWSLETTER - un Serviciu electronic care permite Clientului să primească informaţii comerciale de la Vânzător, în special despre Produse, Magazinul Online, inclusiv noutăți și promoţii curente, la adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizate de Client, cu acordul expres al Clientului (regulile detaliate pentru furnizarea serviciului Newsletter sunt specificate în reglementări separate);
n) PRODUS - un obiect mobil disponibil în oferta Magazinului, care face obiectul unui contract de vânzare-cumpărare între Client și Vânzător, în schimbul plăţii Preţului sau care face obiectul rezervării. Toate Produsele prezentate în Magazinul Online sunt noi;
o) PROFESIONIST - Clientul, care nu este un consumator, care încheie un Contract de Vânzare sau un Contract de Prestări Servicii în scopul legat direct sau indirect de activitatea sau activitatea profesională desfăşurată;
p) REGULAMENT / CONTRACT PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR – prezentul document care defineşte regulile de funcţionare a Magazinului Online, în special regulile de creare a unui Cont, plasare a Comenzilor, încheiere a Contractelor de Vânzare și utilizare a altor servicii furnizate de Vânzător prin intermediul Magazinului Online și a Aplicaţiei Mobile pentru Clienţi. Regulamentul defineşte drepturile și obligaţiile Clientului și ale Vânzătorului. În domeniul serviciilor electronice, acest Regulament este Regulamentul menţionat la articolul 8 din Legea din 18 iulie 2002 privind prestarea de servicii electronice;
q) MAGAZIN ONLINE sau MAGAZIN - platforma deținută de Vânzător, care permite plasarea de Comenzi de către Client, încheierea de Contracte de Vânzare și prestarea de servicii de către Vânzător, disponibila la următoarea adresa: www.sportano.ro, precum şi prin intermediul Aplicaţiei Mobile;
r) VÂNZĂTOR - SPORTANO Limited companie cu sediul în SPORTANO.COM Sp. z o.o. Zielona Góra (ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra) înscrisă în registrul antreprenorilor de pe lângă Tribunalul Districtual din Zielona Góra, Divizia a VIII-a Comercială – Registrul Curții Naționale, sub numărul KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, capital social 10.050.000,00 PLN, adresa web: www.sportano.ro, adresă de poștă electronică: contact@sportano.ro, numărul de telefon: 0317829656 (tarifat ca un apel standard - în conformitate cu lista de preţuri a operatorului relevant); [actualizarea definiției Vânzătorului în legătură cu modificarea firmei (denumirii) Vânzătorului și schimbarea volorii capitalului social la data de 2022.11.28]
s) CONȚINUT - un element textual, grafic sau multimedia (de exemplu, informaţii despre Produs, fotografia acestuia, descrierea), inclusiv o creaţie în sensul Legii poloneze din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe (respectiv Monitorul Oficial din 2019, punctul 1231, cu modificările ulterioare) și imaginea unei persoane fizice, care este publicată și difuzată în Magazinul Online sau Aplicaţia Mobilă de către Vânzător;
t) CONTRACT DE VÂNZARE - un contract de vânzare în sensul prevederilor Codului Civil, privind vânzarea de către Vânzător către Client a Produsului pentru plata Preţului plus taxe suplimentare, inclusiv costuri de livrare, ale căror condiţii sunt specificate în Regulament. Contractul de Vânzare se încheie între Client și Vănzător prin mijloace de comunicare la distanţa, după ce Vânzătorul accepta Comanda în termenii specificaţi în Regulament;
u) SERVICIU ELECTRONIC - un serviciu furnizat prin mijloace electronice în sensul Legii poloneze din 18 iulie 2002 privind prestarea de către Vânzător a unor servicii prin mijloace electronice către Client prin intermediul Magazinului Online sau al Aplicaţiei Mobile, în conformitate cu Regulamentul. În masura în care serviciile sunt prestate de entităţi care cooperează cu Vânzătorul, prevederile relevante privind regulile de utilizare a acestor servicii sunt cuprinse în regulamente privind prestarea serviciilor de către aceste entităţi;
v) CERINȚE TEHNICE - cerințe tehnice minime, a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea Magazinului Online, inclusiv a Serviciilor Electronice și încheierea unui Contract de Vânzare prin intermediul Magazinului Online, respectiv: deținerea unui computer sau a altui dispozitiv conectat la internet (în cazul Aplicației Mobile – dispozitiv mobil) cu o lăţime de bandă minimă care să permită reîncărcarea fără probleme a site-urilor web, având o rezoluţie minimă a ecranului de 1280 x 720 pixeli, echipat cu cel puţin unul dintre următoarele browsere web: Chrome versiunea 94 și versiunile superioare, Internet Explorer versiunea 11 și versiunile superioare, Firefox versiunea 93 și versiunile superioare, Edge versiunea 94 și versiunile superioare, Safari versiunea 14 și versiunile superioare, Opera versiunea 80 și versiunile superioare, care acceptă Java Script și permite salvarea de cookie-uri. Pentru utilizarea Magazinului Online, inclusiv a Serviciilor Electronice, Clientul trebuie să aibă o adresa de e-mail validă / activă și un dispozitiv care să permită completarea corectă a formularelor electronice. În vederea încheierii Contractului de Vânzare, Clientul trebuie să aibă o adresa de e-mail activă, precum și, în anumite cazuri, o tastatură sau alt dispozitiv care să permită completarea corespunzătoare a formularelor electronice;
w) COMANDĂ - o declaraţie de voinţă transmisă Vânzătorului de către Client în format electronic în care se specifică Produsul sau Produsele selectate pentru care Clientul depune o ofertă de încheiere a unui Contract de Vânzare, precum și care conține datele Clientului necesare încheierii și executării Contractului de Vânzare. În cadrul unei Comenzi, Clientul poate depune mai multe oferte pentru achiziţionarea unei unități de Produs.


II. DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul se adresează atât Clienţilor care sunt Consumatori, cât și Profesioniștilor.
2. Acceptarea Regulamentului este voluntară, dar necesară pentru a crea un Cont și a plasa Comenzi și a încheia Contracte de Vânzare, și poate fi, de asemenea, necesară pentru a utiliza alte Servicii Electronice furnizate de Vânzător.
3. Clientul poate plasa Comenzi fără a fi necesară crearea unui Cont.
4. Informaţiile prezentate în Magazinul Online, precum și în Newsletter, reprezintă doar o invitaţie de a încheia un contract în sensul articolului 71 din Codul civil, adresată de către Vânzător Clienţilor, și nu o ofertă în conformitate cu prevederile Codului civil.
5. Utilizarea Serviciilor Electronice, ca orice servicii furnizate prin mijloace electronice, este asociată cu ameninţări tipice la adresa transmiterii datelor prin internet, cum ar fi diseminarea, accesul neautorizat sau pierderea datelor Clienţilor. Vânzătorul și Clientul sunt obligaţi să ia măsuri pentru a minimiza aceste riscuri. În special, Vânzătorul va aplica măsurile de protecţie corespunzătoare stabilite în Regulament, iar Clientul nu va dezvalui numele de utilizator și Parola cu persoane neautorizate.
6. Utilizarea Magazinului Online, în special utilizarea Serviciilor Electronice și încheierea Contractelor de Vânzare, este supusă îndeplinirii Cerinţelor Tehnice de către dispozitivele și sistemul electronic utilizat de Client.
7. Utilizarea Magazinului Online prin intermediul unui browser web sau a Aplicaţiei Mobile, inclusiv plasarea de Comenzi, poate fi asociată cu necesitatea de a suporta costurile de conectare la Internet (taxa de transfer de date), în conformitate cu pachetul tarifar al furnizorului de servicii utilizat de Client.
8. Vânzătorul poate încredinţa subcontractanților îndeplinirea sarcinilor sale individuale sau funcționarea continuă a Magazinului Online. Vânzătorul se va strădui să nu afecteze domeniul de aplicare și calitatea Serviciilor Electronice.
9. Vânzătorul poate furniza alte servicii suplimentare Clientului în condiţiile reglementate de regulamente separate.


III. SERVICII ELECTRONICE

1. Vânzătorul oferă în mod gratuit Clienţilor următoarele Servicii Electronice prin intermediul Magazinului Online:

a) Contul;
b) stocarea și punerea la dispoziţia Clientului prin intermediul Contului a istoricului Comenzilor;
c) funcționalități care permit Clienţilor să plaseze comenzi și să încheie Contracte de Vânzare, în condiţiile stabilite în Regulament;
d) utilizarea Coșului;
e) vizualizarea Conţinutului plasat în Magazinul Online;
f) crearea unei liste de Produse preferate;
g) informarea cu privire la disponibilitatea Produselor;
h) Newsletter;
i) în cazul Aplicaţiei Mobile: (i) prezentarea notificărilor curente direct pe ecranul dispozitivului mobil, (ii) prezentarea Produselor selectate în oferta Magazinului Online, (iii) adăugarea Produselor preferate în clipboard.

2. Contractul de Prestări Servicii se încheie cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: (i) completarea şi acceptarea efectivă de către Client (trimiterea către Vânzător) a formularului de înregistrare în vederea creării Contului, (ii) acceptarea Regulamentului, și (iii) confirmarea de către Client a încheierii Contractului de Servicii prin accesarea link-ului de activare trimis de către Vânzător la adresa de e-mail pusa la dispoziție de către Client în timpul înregistrării. Contul este oferit gratuit pentru o perioadă nedeterminată.
3. Vânzătorul poate refuza înregistrarea Contului dacă Clientul încalcă prevederile paragrafului 6 literele a, b, c, f, g de mai jos.
4. Utilizarea Coşului începe atunci când Clientul adaugă primul Produs în Coş. Coşul este de natură unică (nefiind posibilă deschiderea/constituirea mai multor Coșuri simultan), este oferit gratuit și este încetat atunci când Clientul plasează Comanda sau încetează să mai plaseze o Comandă prin intermediul acestuia. În funcție de funcţionalităţile disponibile, Coşul poate retine informaţii despre Produsele selectate de Client şi după încheierea sesiunii de browser, dar nu asigură disponibilitatea Produselor selectate de Client pentru a permite plasarea Comenzii la o dată ulterioară.
5. Pentru a începe furnizarea serviciului Newsletter, este necesar ca Clientul sa fie de acord sa primească informaţii comerciale şi să accepte regulamentul care guvernează serviciul Newsletter prin bifarea casetei de selectare corespunzătoare (căsuța de selectare) sau prin apasărea butonului corespunzător şi furnizarea adresei de e-mail în câmpul corespunzător din Magazinul Online sau din Aplicaţia Mobila și apoi prin apăsarea linkului de activare trimis la adresa de e-mail indicată (momentul începerii furnizării serviciului Newsletter). De asemenea, Clientul poate fi de acord să primească Newsletter-ul prin SMS, furnizând numărul său de telefon mobil, bifând caseta de selectare corespunzătoare din cadrul Magazinului Online, inclusiv din cadrul Aplicaţiei Mobile, sau făcând clic pe butonul relevant.
6. Clientul este obligat, în special:

a) să furnizeze în Comandă și în cadrul Contului numai date adevărate, actualizate și complete, iar în cazul modificării acestora să actualizeze imediat datele, inclusiv datele cu caracter personal, furnizate Vânzătorului de către Client în legătură cu încheierea Contractului de Vânzare sau cu utilizarea Serviciilor Electronice;
b) să utilizeze Serviciile Electronice într-un mod care să nu interfereze cu funcţionarea Vânzătorului, a Magazinului Online sau a Aplicaţiei Mobile, precum și să descarce Aplicaţia Mobilă numai din surse legale;
c) utilizarea Serviciilor Electronice în conformitate cu Actele Normative, cu prevederile Regulamentului, precum și cu obiceiurile și principiile de coexistenţă socială adoptate într-un anumit domeniu;
d) păstrarea confidențialității datelor de Autentificare şi a Parolei, în special nepunerea acestora la dispoziţia persoanelor neautorizate. Vânzătorul nu va fi răspunzător în special pentru pierderea datelor sau accesul la datele înregistrate în Cont care rezultă dintr-o încălcare a obligaţiei de mai sus de către Client;
e) plata la timp și în totalitate a Preţului şi a altor costuri stabilite de Client şi Vânzător;
f) să nu furnizeze și să nu transfere în cadrul Magazinului Online sau al Aplicaţiei Mobile niciun conţinut interzis de Actele Normative, în special conţinut care încalcă drepturile de autor ale terților sau drepturile lor personale;
g) să nu ia măsuri precum: (i) trimiterea sau plasarea de informaţii comerciale nesolicitate în Magazinul Online sau Aplicaţia Mobilă sau plasarea oricărui conţinut care încalcă Actele Normative (interzicerea plasării de conţinut ilegal), (ii) desfăşurarea de activităţi IT sau orice alte activităţi care vizează achiziţionarea de informaţii care nu sunt destinate Clientului, inclusiv date ale altor Clienţi sau interferarea cu regulile sau aspectele tehnice ale funcţionării Magazinului Online sau Aplicaţiei Mobile, (iii) modificarea neautorizată a Conţinutului furnizat de Vânzător, în special Preţurile sau descrierile Produselor furnizate în cadrul Magazinului Online.

7. Din motive tehnice, Vânzătorul poate dezactiva temporar, dar nu mai mult de 48 de ore, anumite funcţionalităţi ale Magazinului Online în vederea îmbunătăţirii acestuia, adăugării de servicii sau efectuării mentenanței. Vânzătorul va depune toate eforturile pentru a informa cu privire la pauzele tehnice prin plasarea unui mesaj adecvat pe pagina de pornire a Magazinului Online.
8. Clientul poate rezilia Contractul de Prestării Servicii în orice moment. Declaraţia de încetare a Contractului de Prestări Servicii transmisă de Client poate fi transmisă, în scris la adresa SPORTANO.COM Sp. z o.o. Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 310059 sau prin e-mail la adresa: contact@sportano.ro. Rezilierea Contractul de Prestării Servicii nu va afecta executarea Contractelor de Vânzare deja încheiate.
9. Vânzătorul poate rezilia Contractul de Prestării Servicii din următoarele motive importante:

a) modul de utilizare a Serviciilor Electronice este contrar principiilor și scopului Magazinului Online;
b) activităţile Clientului sunt contrare normelor morale aplicabile, incită la violenţă sau comiterea unei infracțiuni, precum și în cazul în care încalcă drepturile terților;
c) Clientul încalcă prevederile pct. III alin. 6 din Regulament.

10. Notificarea de încetare a contractului de prestări servicii transmisă de Vânzător va fi transmisă la adresa de e-mail furnizată de Client.
11. Perioada de preaviz pentru încetarea contractului de prestări servicii de către oricare dintre părți este de 14 zile. Rezilierea Contractului de Prestări Servicii de către oricare dintre părţi echivalează cu ştergerea Contului.
12. Vânzătorul poate permite Clientului să descarce gratuit Aplicația Mobilă pe un dispozitiv mobil din magazinele online cu aplicaţii mobile (de exemplu, Apple App Store sau Google Play).
13. Aplicaţia Mobilă se conectează la Magazinul Online prin intermediul internetului. Dacă doriţi să utilizaţi Aplicaţia Mobilă, trebuie să parcurgeţi următorii paşi:

a) citirea și acceptarea regulamentelor unuia dintre magazinele online cu aplicații mobile menţionate la pct. 12 de mai sus;
b) descărcarea Aplicaţiei Mobile de la unul dintre magazinele online cu aplicații mobile menţionate la pct. 12 de mai sus;
c) instalarea Aplicației Mobile pe un dispozitiv mobil.

14. Aplicaţia Mobilă poate utiliza tehnologia care stochează și accesează ID-ul de client, permite Aplicaţiei Mobile să funcţioneze offline și salvează preferinţele unui client neînregistrat (care poate implica accesul la memoria dispozitivului mobil). Aplicaţia Mobilă stochează ID-ul de client până când Clientul se conectează la Aplicaţia Mobilă sau dezinstalează Aplicația Mobilă de pe un dispozitiv mobil.
15. În cazul în care Clientul doreşte să utilizeze funcţionalitatea Aplicaţiei Mobile menționată la punctul III (1) (i) de mai sus, poate fi necesar ca Clientul să consimtă în mod voluntar ca Aplicaţia Mobilă să obțină acces la anumite funcţionalităţi ale dispozitivului mobil, ca Clientul să consimtă în mod voluntar să primească notificări „push” sau ca Vânzătorului să îi fie furnizate informaţii despre preferinţele Clientului. Clientul poate revoca în orice moment consimțămintele menţionate mai sus sau poate dezinstala (şterge) Aplicaţia Mobilă de pe dispozitivul său mobil.
16. Reclamaţiile referitoare la Serviciile Electronice pot fi depuse, de exemplu, în scris, la SPORTANO.COM Sp. z o.o. Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 310059 sau e-mail: contact@sportano.ro. La depunerea unei reclamaţii, se recomandă descrierea cauzei acesteia, a solicitării Clientului și a datelor de contact ale Clientului – acest lucru va facilita și accelera procesarea reclamației. Vânzătorul va examina reclamația în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia, cu excepţia cazului în care un termen diferit rezultă din Actele Normative.


IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

1. Vânzătorul permite Clienţilor să plaseze comenzi pe site-ul Magazinului Online și prin intermediul Aplicaţiei Mobile. Ca parte a dezvoltării serviciilor furnizate, Vânzătorul poate introduce și alte modalităţi de plasare a Comenzilor folosind mijloace de comunicare la distanţă.
2. Caracteristicile principale ale prestației, luând în vedere obiectul prestației și modul înțelegerii cu Clientul, sunt definite pe pagina web a fiecărui Produs.
3. Clientul plasează o Comandă în Magazinul Online urmând următorii paşi:

a) adăugarea Produselor selectate în Coş și accesarea Formularului de comandă pentru completarea detaliilor;
b) completarea formularului de comanda cu datele necesare încheierii şi implementării contractului de vânzare. Furnizarea codului fiscal corect este necesară în etapa de plasare a Comenzii, în cazul în care Clientul doreşte să primească o factură cu TVA; în caz contrar, factura cu TVA nu poate fi emisă de către Vânzător;
c) alegerea metodei de plată, a eventualelor servicii suplimentare și a metodei de livrare;
d) acceptarea Regulamentului Magazinului Online prin bifarea casetei de selectare corespunzătoare (casetă de selectare) – în această etapă, Clientului i se va prezenta un rezumat al Comenzii;
e) trimiterea Comenzii de către Client către Vânzător folosind butonul ʺComand și plătescʺ;
Comenzile nefinalizate prin apăsarea butonului ʺComand și plătescʺ nu vor fi onorate; simpla adăugare a produselor în Coș (și/sau acceptarea Regulamentului Magazinului Online) nu echivalează cu finalizarea Comenzii și nu creează o obligație pentru Vânzător de a livra Produsele.
f) în cazul plăţilor prin intermediul unui prestator extern de servicii de plată, Clientul poate fi redirecționat către site-ul său web în vederea efectuării plăţii.

4. Ca răspuns la Comanda primită, Vânzătorul trimite Clientului un e-mail prin care confirmă înregistrarea Comenzii și începerea verificării acesteia.
5. După verificarea Comenzii, Vânzătorul îi trimite Clientului :

a) un e-mail cu confirmarea acceptării uneia sau a câtorva oferte individuale, efectuate în cadrul Comenzii, sau,
sau
b) un e-mail prin care se oferă informaţii despre incapacitatea de a accepta toate ofertele individuale de cumpărare ale Clientului, inclusiv a unor forme specifice de plată sau de livrare sau a unor servicii suplimentare, din motive importante, în special din cauza lipsei de disponibilitate a Produsului sau a lipsei de plată a Comenzii sau a încălcării de către Client a punctului III alineatul 6 din Regulament.

6. Contractul de vânzare este încheiat în momentul în care Clientul primeşte mesajul Vânzătorului indicat în paragraful 5 (a) de mai sus în limita Produselor indicate în acesta și sub rezerva achitării sumelor datorate Vânzătorului în temeiul Contractului de Vânzare, dacă plata nu a fost efectuată la plasarea Comenzii.
7. Valoarea totală a Comenzii include Preţul, costurile de livrare și, eventual, costurile suplimentare, de exemplu, în cazul utilizării serviciilor suplimentare. Clientul este informat cu privire la valoarea totală a Comenzii la plasarea Comenzii, inclusiv atunci când Clientul își exprimă voința de a fi obligat la plată prin Contractul de Vânzare.
8. Promoţiile valabile în Magazinul Online nu pot fi cumulate, cu excepţia cazului în care termenii și condiţiile promoţiilor aplicabile la acel moment prevăd altfel.


V. LIVRAREA PRODUSULUI

1. Livrarea produsului este disponibilă numai pe teritoriul României.
2. Metodele disponibile de livrare ale Produsului sunt prezentate pe pagina Magazinului Virtula și în Aplicația Mobilă, dar și în clipa efectuării Comenzii de Client.
3. Metodele de livrare disponibile pot depinde de metoda de plată aleasă sau de Produs, acestea se pot modifica în cazul plasării mai multor Comenzi în acelaşi timp, în special datorită Produselor care fac obiectul acestora.
4. Livrarea Produsului către Client este efectuată contra cost, iar valoarea taxei finale poate depinde de Produsul ales de Client. Taxa finala de transport va fi indicată înainte de finalizarea Comenzii. Vânzătorul poate stabili, în orice moment, pragul minim de valoare pentru Comandă, pentru care livrarea Produselor care fac obiectul Contractului de Vânzare este gratuită.
5. Termenul de livrare a Produsului către Client este format din timpul de pregătire a comenzii pentru expediere de către Vânzător și timpul de livrare a Produsului de către transportator. Termenul de livrare va fi calculat de la data (i) încheierii Contractului de Vânzare menţionat la punctul IV. paragraful 6 de mai sus (în cazul plăţii la livrare) sau (ii) creditării contului bancar sau de decontare al Vânzătorului (în cazul plăţii prin transfer bancar, plată electronică sau plată cu cardul de plată), cu toate acestea, nu va depăşi 14 zile lucrătoare, cu excepţia cazului în care se specifică un termen diferit în descrierea Produsului sau în timpul plasării Comenzii. În cazul plasării simultane a unei Comenzi pentru mai multe Produse cu termene de livrare diferite, termenul de livrare este termenul cel mai lung.
6. Timpul de livrare al transportatorului depinde de metoda de livrare aleasă de Client și este afișat pe site-ul web al Magazinului și în Aplicaţia Mobilă.


VI. PLATA PENTRU PRODUS

1. Vânzătorul pune la dispoziţia Clientului diverse modalităţi de plata în baza Contractului de Vânzare. Metodele de plată disponibile sunt: ramburs, plata online cu cardul, plata prin transfer bancar.
2. Metodele de plată disponibile pot varia în funcţie de metoda de livrare sau de Produsul pe care îl alegeţi. Metodele de plată disponibile se pot modifica, de asemenea, dacă plasaţi mai multe comenzi în acelaşi timp. Decontarea operaţiunilor de plată electronică și a tranzacţiilor cu carduri de plată se efectuează la alegerea Clientului prin intermediul unor terţi furnizori de servicii de plată autorizaţi.
3. În cazul în care Vânzătorul nu primeşte plata din partea Clientului care a ales să plătească în avans, Vânzătorul îl poate contacta pentru a-i reaminti de plată, inclusiv prin trimiterea unui e-mail. Neplata de către Client în termen de 3 zile lucrătoare de la plasarea Comenzii prin care Clientul a ales să plătească prin transfer bancar, sau în termen de 24 de ore de la plasarea Comenzii prin care Clientul a ales să plătească prin plată în avans, iar apoi, după ce Vânzătorul a contactat Clientul pentru a îi reaminti de plată, în termenul suplimentar indicat, va duce la neacceptarea de către Client a ofertei depuse în baza Comenzii și orice eventuale confirmări ale Comenzii (inclusiv prin e-mail) de către Vânzător vor fi lipsite de efect.
4. În cazul în care Clientul a ales să plătească la livrare, acesta este obligat să efectueze plata la primirea Produsului. Refuzul de a accepta Produsul este o cauză de reziliere a Contractului de Vânzare.
5. Profesionistul autorizează Vânzătorul să emită facturi fără semnătura destinatarului și este de acord cu transmiterea acestora, inclusiv partajarea, în format electronic.


VII. GARANȚIE ȘI RECLAMAȚII

1. Baza și aria de aplicabilitate a răspunderii Vânzătorului față de Consumator, în cazul în care Produsul vândut prezintă un viciu fizic sau juridic (garanţie), sunt specificate în prevederile Codului Civil, în special în art. 556 și urm. din Codul Civil.
2. Produsele oferite ca parte a Magazinului Online pot fi acoperite de garanţia producătorului. Termenii detaliaţi ai garanției și durata acesteia sunt apoi menţionaţi în certificatul de garanţie emis de garant și ataşat la produs.
3. Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produsul fără defecte.
4. O reclamație legată de Produsul achiziționat poate fi depusă de către Consumator, în scris la următoarea adresă: SPORTANO.COM Sp. z o.o. Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 31005 sau prin e-mail: contact@sportano.ro . De obicei, este oportună livrarea Produsului către Vânzător împreună cu reclamația, pentru a permite Vânzătorului să îl examineze.
5. În cazul în care Produsul vândut prezintă un defect, Consumatorul poate, sub rezerva prevederilor Codului Civil:

a) să depună o declaraţie privind reducerea Preţului sau retragerea din Contractul de Vânzare, cu excepţia situaţiei în care Vânzătorul înlocuieşte imediat și fără inconveniente nejustificate pentru Consumator Produsul defect cu unul fără defecte sau înlătură un astfel de defect. Reducerea de Preţ este proporțională cu diminuarea valorii Produsului, în comparație cu valoarea pe care Produsul ar fi avut-o dacă daca ar fi conform. Consumatorul nu se va putea retrage din contract dacă defectul Produsului este nesemnificativ;
b) să solicite înlocuirea Produsului cu un produs fără defecte sau îndepărtarea defectului. Vânzătorul este obligat sa înlocuiască Produsul defect cu unul fără defecte sau să înlăture defectul într-un termen rezonabil, fără a crea un inconvenient nejustificat Consumatorului.

6. Consumatorul poate, în locul înlăturării defectului propus de Vânzător, să ceară înlocuirea Produsului vândut cu unul fără defecte sau, în loc să înlocuiască Produsul, să ceară înlăturarea defectului, cu excepţia cazului în care aducerea Produsului în conformitate cu contractul într-o maniera aleasă de Consumator este imposibilă sau ar necesita costuri excesive fata de metoda propusă de Vânzător. La evaluarea costurilor excesive se are în vedere valoarea Produsului fără defecte, tipul şi semnificaţia defectului constatat, precum şi inconvenientele la care Consumatorul ar fi fost expus printr-o alta metoda de satisfacţie.
7. Vânzătorul recomandă Consumatorului să furnizeze în descrierea reclamației: (i) informaţii și circumstanţe referitoare la obiectul reclamației, în special tipul și data apariţiei defectului; (ii) solicitarea unei metode de aducere a Produsului în conformitate cu Contractul de vânzare-cumpărare sau a unei declaraţii de reducere a preţului sau de retragere din Contractul de vânzare-cumpărare; și (ii) datele de contact ale reclamantului – acest lucru va facilita și accelera examinarea reclamației de către Vânzător. Cerinţele enunţate în teza anterioară sunt doar o recomandare și nu afectează eficacitatea plângerilor depuse fără recomandarea în cauză.
8. Vânzătorul va răspunde reclamației Consumatorului imediat, dar nu mai târziu de 15 zile de la data primirii acesteia. În cazul în care Consumatorul a solicitat înlocuirea articolului sau înlăturarea defectului sau a depus o declaraţie privind reducerea Preţului, în care se specifica suma cu care va fi redus Preţul, iar Vânzătorul nu a răspuns la aceasta solicitare în termen de 14 zile, se considera ca aceasta solicitare a fost justificată.
9. În cazul în care, pentru ca vânzătorul să răspundă reclamației consumatorului sau să poată implementa solicitările consumatorului în temeiul garanției, va fi necesară livrarea produsului către Vânzător, Consumatorul este obligat să livreze produsul pe cheltuiala Vânzătorului la adresa SPORTANO.COM Sp. z o.o. Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 31005. Dacă, totuşi, din cauza tipului de defect, a tipului de Produs sau a modului de instalare a acestuia, livrarea Produsului de către Consumator ar fi imposibilă sau excesiv de dificilă, Consumatorului i se poate cere să pună Produsul la dispoziţia Vânzătorului, după un acord prealabil cu privire la data, la locul în care se află Produsul, sau i se poate cere să furnizeze Vânzătorului fotografii ale Produsului.
10. Consumatorul are dreptul fie să obţină o reducere proporţională a Preţului, fie să obţină încetarea Contractului de Vânzare, în oricare dintre următoarele cazuri: (i) Vânzătorul nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile; (ii) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor Vânzătorului de a o remedia; (iii) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preţ sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare; (iv) Vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.
11. Vânzătorul este răspunzător în baza garanției în cazul în care se constată un defect fizic în termen de doi ani de la data livrării Produsului către Consumator.


VIII. PROCEDURI EXTRAJUDICIARE DE RECLAMAȚIE ȘI DE RECURS

1. Utilizarea procedurilor extrajudiciare de reclamaţie și de recurs este voluntară. Următoarele prevederi sunt informative și nu constituie o obligaţie a Vânzătorului de a utiliza metode de soluţionare extrajudiciară a litigiilor.
2. Comisia Europeană furnizează o platformă dedicată soluționării online a litigiilor. Această platformă are rolul de punct de contact pentru soluționarea în afara instanței a litigiilor referitoare la obligațiile contractuale din contractele de cumpărare online și contractele de prestare de servicii online. Platforma este accesibilă la http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Menționăm că nu avem obligația să participăm la o procedură de soluționare a litigiilor desfășurată în fața unei comisii de arbitraj dedicate consumatorilor, declaraţia de consimţământ sau de refuz al Vânzătorului de a participa la soluţionarea pe cale extrajudiciară a litigiilor în materie de consum va fi depusă de către Vânzător pe suport hârtie sau pe un alt suport durabil în cazul în care, ca urmare a unei reclamaţii formulate de Consumator, litigiul nu a fost soluţionat.
3. Reclamațiile, plângerile, întrebările și observațiile ne pot fi transmise folosind următoarele date de contact:
Adresă poștală: SPORTANO.COM Sp. z o.o. Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 310059
Adresă de e-mail: contact@sportano.ro
Număr de telefon: 0317829656


IX. DREPTUL DE RETRAGERE

1. Cu excepția cazurilor prevăzute la clauze IX punctul 10 de mai jos, Consumatorul se poate retrage din Contractul de Vânzare fără a motiva și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute de lege, în termen de:

a) 14 zile de la data prevăzută la alin. 5 de mai jos („Dreptul legal de retragere din Contract”);
b) din a 15-a zi până în a 30-a zi de la data menţionată la punctul 5 de mai jos („Dreptul convențional de retragere din Contract”).

2. Pentru a respecta termenul legal sau convențional de retragere, este suficient ca Consumatorul să prezinte Vânzătorului o declaraţie de retragere înainte de expirarea termenului. Consumatorul poate face orice declaraţie lipsită de ambiguitate în care să informeze Vânzătorul despre retragerea sa din Contractul de Vânzare. O declaraţie de retragere din contractul de vânzare poate fi făcută, de exemplu, în scris, către: SPORTANO.COM Sp. z o.o. Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 310059, prin e-mail la adresa: contact@sportano.ro sau prin intermediul formularului de retragere din cadrul Magazinului Online. În cazul retragerii din Contractul de Vânzare, se consideră că acesta a fost desființat.
3. Pentru Clienții care au creat un Cont, exercitarea dreptului de retragere prin intermediul formularului de retragere din cadrul Magazinului Online se poate face prin intermediul secțiunii „Retururi” din cadrul paginii „Contul meu”, prin selectarea Comenzii pe care Clientul dorește să o returneze și a produselor pe care dorește să le returneze, urmate de apăsarea butonului „Retur”. Pentru Clienții care nu au creat un Cont, exercitarea dreptului de retragere prin intermediul formularului de retragere din Cadrul Magazinului Online se poate face prin accesarea pagina „Retur fără autentificare” și introducerea numărului comenzii și a adresei de e-mail utilizată la achiziția Produselor, urmate de selectarea Produselor pe care Clientul dorește să le returneze și apăsarea butonului „Retur”. În cazul în care Consumatorul alege calea electronică de a se retrage din Contractul de Vânzare, Vânzătorul este obligat să îi trimită Consumatorului confirmarea primirii notificării de retragere din Contractul de Vânzare.
4. Consumatorul poate folosi modelul de formular de retragere care constituie Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, dar acest lucru nu este obligatoriu. În măsura în care este posibil, Consumatorul va indica în declarația/formularul de retragere numărul de comandă sau numărul facturii aferente produselor – acest lucru poate accelera gestionarea declaraţiei de retragere depuse.
5. Perioada de retragere din Contractul de Vânzare începe de la data intrării în posesia Produsului de către Consumator sau de către o terță parte indicată de Consumator, alta decât transportatorul, iar în cazul Contractului de Vânzare care:

a) acoperă mai multe Produse care sunt livrate separat, sau unul sau mai multe Produse livrate în mai multe loturi sau părţi – de la intrarea în posesia ultimului Produs, lot sau parte, sau
b) constă în livrarea periodică a Produselor pe o perioada determinată – de la intrarea în posesia primului dintre Produse.

6. Vânzătorul este obligat să restituie imediat Consumatorului, nu mai târziu de 14 zile de la data primirii declaraţiei de retragere, toate plățile efectuate de Consumator, inclusiv costurile de livrare a Produsului (cu excepţia costurilor suplimentare rezultate din modalitatea de livrare aleasă de Client, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare uzuală disponibilă în Magazinul Online). În cazul în care Consumatorul a ales o alta metodă de livrare a Produsului decat cea mai ieftină metoda de livrare normală disponibilă în Magazinul Online, Vânzătorul nu este obligat sa ramburseze Consumatorului costurile suplimentare suportate în suma care depășește costul celei mai ieftine metode normale de livrare.
7. Vânzătorul va rambursa plata folosind aceeaşi metoda de plata utilizată de Consumator, cu excepţia cazului în care Consumatorul a fost de acord în mod expres cu o alta metoda de returnare care nu implica niciun cost pentru acesta. În cazul în care Consumatorul a optat pentru plata sumelor datorate în temeiul Contractului de Vânzare în numerar la livrare, prin acceptarea prezentului Regulamentul, Consumatorul își exprimă consimțământul la rambursa sumelor plătite prin virament bancar în contul indicat în formularul de retur. În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să ridice Produsul de la Consumator însuși, acesta poate amână rambursarea plăților primite de la Consumator până în momentul în care primește Produsul înapoi sau până în momentul în care Consumatorul face dovada returnării acestuia, în funcție de evenimentul care are loc primul.
8. Consumatorul este obligat să returneze imediat, nu mai târziu de 14 zile de la data la care s-a retras din Contractul de Vânzare, Produsul Vânzătorului sau să îl predea unei persoane autorizate de Vânzător pentru colectare, cu excepţia cazului în care Vânzătorul s-a oferit să ridice el însuși Produsul. Consumatorul va acoperi toate costurile directe de returnare a Produsului prin retragerea din contract, adică în special costurile de ambalare, securizare și transport al Produsului. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteţi Produsul înapoi înainte de expirarea termenului. Consumatorul returnează Produsul la următoarea adresa: SPORTANO.COM Sp. z o.o. Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 310059.
9. În cazul în care Consumatorul își exercită Dreptul Legal de Retragere, Consumatorul va fi răspunzător pentru scăderea valorii Produsului care rezultă din utilizarea acestuia într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a determina natura, caracteristicile şi funcţionarea Produsului.
10. Dreptul Contractual de Retragere se acordă Consumatorului numai în legatură cu Produsele care nu prezintă urme de utilizare, sunt complete și nedeteriorate. Consumatorul pierde Dreptul Contractual de Retragere în cazul în care utilizează Produsul într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a determina natura, caracteristicile și funcţionarea acestuia.
11. Dreptul de retragere din contractul la distanţa nu se acordă consumatorului în ceea ce privește contractele: (i) pentru prestarea serviciilor, în cazul în care Vânzătorul a prestat integral serviciul cu acordul expres al Consumatorului, care a fost informat înainte de începerea serviciului ca, după ce Vânzătorul a prestat serviciul, își va pierde dreptul de a se retrage din contract; (ii) pentru furnizarea unor Produse neprefabricate, fabricate conform specificaţiilor Consumatorului sau pentru a-i satisface nevoile individuale; (iii) pentru furnizarea unor Produse care se deteriorează rapid sau au o durata de valabilitate scurta; (iv) pentru furnizarea unor Produse livrat în ambalaj sigilat, după deschiderea ambalajului, nu este posibila returnarea acestuia din motive de sănătate sau igienă, în cazul în care ambalajul a fost deschis după livrare; (v) pentru furnizarea unor Produse care, după livrare, datorită naturii lor, sunt indisolubil legate de alte lucruri; (vi) în care Consumatorul a solicitat în mod explicit ca Vânzătorul să vină la acesta pentru reparaţii sau întreținere urgente; în cazul în care Vânzătorul prestează în plus și alte servicii decât cele solicitate de către Consumator, sau furnizează alte Produse decât piesele de schimb necesare pentru efectuarea reparaţiilor sau întreţinerii, dreptul de retragere este acordat Consumatorului în legatură cu serviciilor sau Produselor adiţionale; (vii) pentru furnizarea unor înregistrări audio sau vizuale sau programele informatice livrate în ambalaj sigilat, în cazul în care ambalajul a fost deschis după livrare; (viii) pentru furnizarea de conţinut digital care nu este stocat pe un suport material, în cazul în care prestarea serviciului a început cu acordul expres al Consumatorului inainte de data limita de denunțare unilaterală a contractului şi după ce Vânzătorul îl informează cu privire la pierderea dreptului de retragere.


X. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Vânzătorul este operatorul datelor cu caracter personal ale Clienților. Vânzătorul va aplica măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecţia datelor cu caracter personal prelucrate.
2. Furnizarea datelor cu caracter personal de către Client este voluntară, dar necesară pentru a plasa o Comandă, a încheia și a executa un Contract de Vânzare, precum și pentru a utiliza Serviciile Electronice, în special sub forma unui Cont.
3. Informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului pot fi găsite în Politica de confidențialitate și cookie-uri.


XI. LICENȚĂ

1. Toate drepturile exclusive asupra Conţinutului plasat în Magazinul Online de către Vânzător sau contractanții săi, în special elementele grafice, logo-urile, numele, software-ul (inclusiv Aplicația Mobilă) și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecţiei legale și sunt conferite Vânzătorului sau entităţilor care cooperează cu Vânzătorul. Clientul are dreptul de a utiliza Conţinutul în mod gratuit, precum și de a utiliza Conţinutul postat în conformitate cu legislaţia aplicabilă și deja difuzat de alţi Clienţi în cadrul Magazinului Online și al Aplicaţiei Mobile, numai în măsura necesară pentru utilizarea corespunzătoare a Magazinului Online și a Aplicaţiei Mobile, fără restricţii teritoriale.
2. Utilizarea Conţinutului (inclusiv a Aplicaţiei Mobile) pentru alt scop decât cel prevăzut la punctul XI din prezentul Regulament este posibilă numai pe baza unui consimțământ explicit, prealabil, acordat de o entitate autorizată să acorde un astfel de consimțământ, în scris, sub sancţiunea nulității.
3. Prin plasarea oricărui conţinut în cadrul Magazinului Online sau pe Aplicaţia Mobilă, Clientul acordă Vânzătorului o licenţă neexclusivă, cu titlu gratuit, nelimitată temporal, spațial și la nivel de conținut, transferabilă, pentru a utiliza, înregistra, modifica, şterge, suplimenta, comunicarea publică, prin orice mijlopace, inclusiv prin punerea la dispoziția publicului, reproduce și distribui un astfel de conţinut, inclusiv dreptul de a multiplica și edita conținutul. Acest drept include dreptul de a acorda sublicențe în măsura justificată de punerea în aplicare a Contractului de Prestări Servicii sau a Contractului de Vânzare, precum și dreptul de a exercita în mod independente sau prin intermediul unor terțe părţi drepturi subsidiare de dezvoltare, adaptare, modificare și traducere a operei în sensul Legii din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe. În măsura în care Clientul nu are dreptul sa acorde licenţele menţionate la prezentul paragraf 2, Clientul se obliga să obțină astfel de licenţe corespunzatoare pentru Vânzător.
4. La instalarea Aplicaţiei Mobile pe dispozitivul mobil al Clientului, Vânzătorul acordă Clientului o licenţă neexclusivă de utilizare a Aplicaţiei Mobile, inclusiv reproducerea Aplicaţiei Mobile, numai în legătură cu descărcarea acesteia pe dispozitivul mobil și instalarea și lansarea Aplicaţiei Mobile pe dispozitivul mobil al Clientului. Clientul poate instala Aplicaţia Mobilă pe orice număr de dispozitive mobile ale Clientului și este posibilă instalarea unei singure copii a Aplicaţiei Mobile pe un singur dispozitiv mobil.
5. În special, Clientul nu are dreptul să traducă, să adapteze, să modifice aspectul sau să efectueze orice alte modificări ale Magazinului Online și ale Aplicaţiei Mobile, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legea aplicabilă.


XII. DISPOZIȚII APLICABILE PROFESIONȘTILOR

1. Dispoziţiile de la punctul XII din Regulament se aplică numai profesioniștilor și au prioritate faţă de alte dispoziţii ale Regulamentului.
2. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare încheiat cu comerciantul în termen de 14 zile de la data încheierii contractului respectiv. O astfel de retragere poate avea loc fără a oferi un motiv, iar Profesionistul nu poate obţine nicio pretenţie împotriva Vânzătorului din acest motiv.
3. Vânzătorul are dreptul de a limita metodele de plată disponibile pentru Profesionști, inclusiv cerinţa de plată în avans a Preţului, în totalitate sau parţial. Acest drept este independent de metoda de plată aleasă de Profesionist.
4. În momentul predării Produsului de către Vânzător către transportator, beneficiile și sarcinile asociate produsului, precum și rscul de pierdere sau deteriorare accidentală a Produsului trec la Profesionist. Vânzătorul nu este răspunzător pentru pierderea, defectarea sau deteriorarea Produsului care are loc între acceptarea Produsului pentru transport și livrarea acestuia către Profesionist sau pentru întârzieri în livrare.
5. Răspunderea vânzătorului în temeiul garanției pentru Produs faţă de Profesionist este exclusă.
6. Vânzătorul poate rezilia Contractul de Prestări Servicii încheiat cu Profesionistul cu efect imediat și fără a preciza motivele, trimițând Profesionistului o declarație corespunzătoare în orice formă.
7. Vânzătorul, precum și angajații, reprezentanții autorizați și împuterniciții acestuia nu vor fi răspunzători față de Profesionist, subcontractanții, angajații, reprezentanții autorizați și/sau împuterniciții acestuia pentru orice daune, inclusiv pentru pierderea de profit, inclusiv cele cauzate prin delicte (cu excepția cazului în care dispozițiile legale imperative prevăd altfel), cu excepția cazului în care daunele au fost cauzate de aceștia în mod intenționat.
8. În cazul stabilirii răspunderii Vânzătorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și/sau a împuterniciţiilor, această răspundere față de Profesionistul care nu este un Consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea prețului plătit și costurile de livrare în temeiul ultimului Contract de Vânzare, cu toate acestea, nu mai mult de 500 RON - atât în cadrul unei singure reclamaţii, cât și pentru toate reclamaţiile în total.
9. Faptul că acțiunea sau omisiunea din care a rezultat prejudiciul a constituit neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiei exclude pretenţiile Profesionistului de despăgubire pentru prejudiciul cauzat de o faptă ilicită/delictuală.
10. Orice litigii apărute între Vânzător și Profesionist vor fi înaintate instanţei competente de la sediul social al Vânzătorului.
11. Vânzătorul, în baza legii general aplicabile, poate modifica în orice moment prevederile Regulamentului cu privire la Profesioniști.
12. Prevederile punctului XII din Regulament nu se aplică Profesioniștilor care sunt persoane fizice ce desfășoară activitate comercială, încheind un acord cu Vânzătorul direct legat de activitatea lor comercială, atunci când din conţinutul prezentului acord rezultă că acesta nu are caracter profesional pentru aceştia, rezultând în special din obiectul activităţii lor economice (PKD), determinat pe baza prevederilor din Registrul Central și a Informaţiilor privind Activitatea Comercială, cu excepţia paragrafului 5 de mai sus. Profesioniștii menţionaţi în teza precedentă au, în special, dreptul de a se retrage din contract în condiţiile prevăzute pentru consumator la punctul IX din regulament.


XIII. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Regulamentul. / Vânzătorul are dreptul de a modifica Regulamentul (cu excepţia punctului XII. Regulamentele care se aplică Profesionistilor și care pot fi modificate în orice moment pe baza legii general aplicabile) în cazul în care uneia dintre următoarele situații (limitative)

a) o modificare a prevederilor legale care reglementează vânzarea de Produse sau prestarea de servicii prin mijloace electronice de către Vânzător care afectează drepturile și obligațiile reciproce specificate în contractul încheiat între Client și Vânzător sau o modificare a interpretării dispoziţiilor legale de mai sus ca urmare a hotărârilor judecătoreşti, deciziilor, recomandărilor sau recomandărilor autorităţilor sau organismelor competente într-un anumit domeniu de aplicare;
b) o modificare a modului de prestare a serviciilor cauzată exclusiv din motive tehnice sau tehnologice (în special, o actualizare a cerinţelor tehnice indicate în prezentul Regulament);
c) pentru a modifica domeniul de aplicare sau modul de furnizare a serviciilor cărora li se aplică Regulamentul prin introducerea de către Vânzător de noi funcţionalităţi sau servicii care intră sub incidenţa Regulamentului;
d) modificarea domeniului de aplicare sau a modului de prestare a serviciilor de către entităţile care cooperează cu Vânzătorul prin introducerea de către aceste entităţi de funcţionalităţi sau servicii noi, modificarea sau retragerea celor existente, care afectează drepturile și obligaţiile reciproce dintre Client și Vânzător.

2. În cazul modificării Regulamentului, Vânzătorul va pune la dispoziţie textul actualizat al Regulamentului prin publicarea pe site-ul Magazinului Online şi în Aplicaţia Mobilă, precum şi prin intermediul unui mesaj transmis pe adresa de e-mail pusă la dispoziție de Client la încheierea Contractului de Prestări Servicii.
3. Modificarea regulamentului intră în vigoare la 14 zile de la data trimiterii informaţiilor privind modificarea. În cazul Clienţilor care au încheiat un Contract de Prestări Servicii, aceştia au dreptul de a rezilia Contractul de Prestări Servicii în termen de 14 zile de la data notificării modificării Regulamentului. Modificarea Regulamentului este irelevantă pentru Contractele de Vânzare încheiate de Client şi Vânzător înainte de modificarea Regulamentului.


XIV. DISPOZIȚII FINALE

1. Regulamentul intră în vigoare la data de 2022.04.08
2. În aspectele care nu sunt reglementate prin regulamente, prevederile general aplicabile ale legislaţiei poloneze se aplică.
3. Alegerea legislaţiei poloneze în temeiul Regulamentelor nu privează Consumatorul de protecţia acordată acestuia în temeiul unor dispoziţii ale legii române care nu pot fi excluse prin acordul dintre Vânzător și Consumator.
4. Conţinutul Regulamentului este pus la dispoziţia Clientului gratuit în cadrul Magazinului Online, precum și în cadrul Aplicaţiei Mobile.
5. Înregistrarea, securizarea și punerea la dispoziţie a prevederilor relevante ale Contractului de Prestări Servicii încheiat are loc prin trimiterea unui mesaj prin e-mail, la care va fi anexat Regulamentul aplicabil la data încheierii Contractului de Prestări Servicii, la adresa de e-mail furnizată de Client
6. Înregistrarea, securizarea, punerea la dispoziţie și confirmarea dispoziţiilor relevante ale Contractului de Vânzare încheiat are loc prin trimiterea unui e-mail, la care va fi anexat Regulamentul aplicabil la data Comenzii, către Client care confirmă comanda depusă, verificarea și implementarea acesteia. Vânzătorul pune la dispoziţia Clientului o dovada a achiziţiei sau o factură cu TVA în format electronic. Conţinutul Contractului de Vânzare, inclusiv prevederile sale esenţiale, este înregistrat și securizat suplimentar în sistemul informatic al Vânzătorului.
7. Prevederile acestui Regulamentului nu au ca scop excluderea sau limitarea oricăror drepturi ale Consumatorilor conform prevederilor imperative ale legii, prin urmare Vânzătorul explică orice eventuale dubii în beneficiul Consumatorului.Anexa nr. 1 - Model de formular de retragere

MODEL FORMULAR DE RETRAGERE
(acest formular trebuie completat și returnat numai dacă doriţi să vă retrageți din contract)

Destinatar:
SPORTANO.COM Sp. z o.o.
Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 310059

Eu/Noi () vă informez/informăm(*) despre retragerea mea/noastră din contractul de vânzare cu privire la următoarele produse(*) din contractul de furnizare a următoarelor elemente(*) din contractul de lucrări care constă în executarea următoarelor elemente(*)/pentru prestarea următoarelor servicii(*)

Data încheierii contractului(*)/recepției(*)
Numele și Prenumele consumatorului(-ilor)
Adresa consumatorului(-ilor)
Semnătura consumatorului(-ilor) (numai dacă formularul este trimis pe suport de hârtie)

Dată

(*) A se elimina mențiunile inutile după caz