• Livrare gratuită
  • 30 de zile pentru retur
  • Expediere în 48 h
Nav switch

Introduceți un termen de căutare pentru a vedea sugestiile.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI COOKIE-URI A MAGAZINULUI ONLINE SPORTANO.RO

Prezenta Politică de Confidențialitate și Cookie-uri a Magazinului Online (în continuare: „Politica”) are caracter informativ, ceea ce înseamnă că nu este o sursă de obligaţii pentru persoanele care vizitează Magazinul Online. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiţi în Politică au semnificaţia care le-a fost dată în Regulamentul Magazinului Online. Puteţi adresa orice întrebări sau nelămuriri legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail: gdpr@sportano.ro 

 

I.     OBIECTIVUL POLITICII

II.    INFORMAȚII GENERALE

III. SCOPURILE ȘI MOTIVELE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.    CONT MAGAZIN ONLINE / SERVICII ELECTRONICE

2.    PLASAREA COMENZILOR ȘI IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE

3.    CONTACTUL CU CLIENTUL

4.    NEWSLETTER

5.    NOTIFICARE DISPONIBILITATE PRODUS

6.    BLOG

IV.   TIMPUL DE PROCESARE

V.    DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

VI.   DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

VII.  FIȘIERELE COOKIES

VIII. DISPOZIȚII FINALE

 

I.              OBIECTIVUL POLITICII

 

Scopul acestei Politici este:

a)          să prezinte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Operator în cadrul Magazinului Online (inclusiv Aplicaţia Mobilă), iar prin intermediul acestuia să furnizeze persoanelor vizate informaţiile necesare privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), (denumit în continuare: „GDPR”);

b)          clarificarea drepturilor dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal prelucrate de către Operator și modul de securizare a acestora;

c)          furnizarea de informaţii despre cookie-urile utilizate de Magazinul Online și regulile de acceptare a acestora.

 

II.              INFORMAȚII GENERALE

 

1.          Operatorul datelor dvs. cu caracter personal colectate prin intermediul Magazinului Online (inclusiv al Aplicației Mobile) și al entităţii care administrează Magazinul Online este SPORTANO.COM societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Zielona Góra (ul. Wrocławska 17B/15, 65-427 Zielona Góra), înscrisă în registrul întreprinzătorilor de pe lângă Tribunalul Districtual din Zielona Góra, Departamentul VIII comercial – Registrul Curții Naționale sub numărul KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, adresa de internet: www.sportano.ro, adresă de e-mail: contact@sportano.ro, numărul de telefon: 0317829656  (costul unui apel standard - conform listei de preţuri a furnizorului de servicii relevant) (în continuare: „Operator”).

2.           În cazurile referitoare la protecția datelor personale, contactul cu Operatorul este posibil la adresa de e-mail: gdpr@sportano.ro.

3.          Operatorul declară că a exercitat o atenție specială pentru a proteja interesele persoanelor vizate și se asigură, în special, că:

a)    prelucrează datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent față de persoanele vizate;

b)         colectează date cu caracter personal în scopuri determinate, explicite și legitime și nu le prelucrează ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

c)       datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate;

d)     datele cu caracter personal sunt exacte și, dacă este necesar, actualizate;

e)          păstrează datele cu caracter personal într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate pentru o perioadă care să nu depăşească perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate;

f)           prelucrează datele cu caracter personal într-un mod care asigură securitatea corespunzătoare, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, prin măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.

4.          Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar necesară pentru atingerea scopurilor indicate la punctul III de mai jos.

 

III.              SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate în diverse scopuri și pe baza unor temeiuri juridice diferite în funcţie de funcţionalităţile Magazinului Online pe care le utilizaţi, în special în scopul încheierii și executării contractelor încheiate cu dumneavoastră, desfăşurării activităţilor de marketing, analitice sau statistice, îmbunătăţirii calităţii serviciilor, îndeplinirii obligaţiilor legale relevante ce revin Operatorului. Detaliile sunt mai jos.

 

1.          CONT MAGAZIN ONLINE / SERVICII ELECTRONICE

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. în legătură cu crearea unui Cont în Magazinul Online, precum și alte date cu caracter personal obţinute în legătură cu activitatea dvs. în Magazinul Online și cu utilizarea Serviciilor Electronice sunt prelucrate în primul rând pentru a vă permite să vă înregistraţi în Magazinul Online și pentru a vă menține Contul, precum și pentru a utiliza alte Servicii Electronice disponibile. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop este necesitatea de a executa Contractul de Prestări Servicii Încheiat cu Operatorul – articolul 6 alineatul 1 litera b) din GDPR.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate și pentru desfăşurarea activităţilor de marketing, analitice și statistice, precum și pentru investigarea sau apărarea împotriva posibilelor plângeri. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal într-un astfel de caz este interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părţi – articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR. Cu toate acestea, vă puteți exercita oricând dreptul la opoziție cu privire la această prelucrare, solicitându-ne să oprim prelucrarea datelor dvs. în scop de marketing, urmând să dăm imediat curs cererii dvs.

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate în acest scop sunt: nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa IP.

2.          PLASAREA COMENZILOR ȘI IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. în legătură cu plasarea comenzilor și încheierea unui Contract de Vânzare în Magazinul Online sunt prelucrate în primul rând în scopul desfăşurării procesului de achiziţie, și anume:

a)          în vederea executării Comenzii și a Contractului de Vânzare încheiat. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop este necesitatea executării contractului de vânzare cu Operatorul, articolul 6 alineatul 1 litera b) din GDPR;

b)          în vederea soluţionării Comenzii și a Contractului de Vânzare încheiat, inclusiv emiterea și stocarea documentelor de vânzare, procesarea retururilor și a plângerilor. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop este punerea în aplicare a obligaţiilor impuse Operatorului prin lege, inclusiv obligaţiile contabile și fiscale – articolul 6 alineatul 1 litera c) din GDPR.

c)     datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate și pentru desfăşurarea activităţilor de marketing, analitice și statistice, precum și pentru investigarea sau apărarea posibilelor reclamaţii. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal într-un astfel de caz este interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părţi – articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR. Cu toate acestea, vă puteți exercita oricând dreptul la opoziție cu privire la această prelucrare, solicitându-ne să oprim prelucrarea datelor dvs. în scop de marketing, urmând să dăm imediat curs cererii dvs.

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate în acest scop sunt: nume și prenume, nr. de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare, adresa de facturare.

 

3.          CONTACTUL CU CLIENTUL

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. în legătură cu contactarea Operatorului prin e-mail, telefon sau formular de contact sunt prelucrate în primul rând pentru a gestiona solicitarea și răspunsul dvs. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop este interesul legitim al Operatorului - articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate și pentru desfăşurarea activităţilor de marketing, analitice și statistice, precum și pentru investigarea sau apărarea posibilelor plângeri. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop este interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părţi – articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR. Cu toate acestea, vă puteți exercita oricând dreptul la opoziție cu privire la această prelucrare, solicitându-ne să oprim prelucrarea datelor dvs. în scop de marketing, urmând să dăm imediat curs cererii dvs.

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate în acest scop sunt: nume și prenume, nr. de telefon, adresa de e-mail.

 

4.          NEWSLETTER

Dacă vă abonaţi la Newsletter (prin exprimarea consimţământului de a primi informaţii comerciale), datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pentru a vă direcționa conţinutul de marketing (primirea Newsletter-ului). Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop este consimțământul dvs., articolul 6 alineatul 1 litera a) GDPR.

Informaţiile dvs. personale pot fi, de asemenea, prelucrate pentru marketing (independent de Newsletter), în scopuri analitice și statistice, precum și pentru investigarea sau apărarea oricăror plângeri. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal într-un astfel de caz este interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părţi – articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR. Cu toate acestea, vă puteți exercita oricând dreptul la opoziție cu privire la această prelucrare, solicitându-ne să oprim prelucrarea datelor dvs. în scop de marketing, urmând să dăm imediat curs cererii dvs.

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate în acest scop sunt: nume și prenume, adresa de e-mail.

 

5.          NOTIFICARE DISPONIBILITATE PRODUS

Datele cu caracter personal pe care le furnizați în legătură cu dorinţa dvs. de a primi notificări cu privire la disponibilitatea Produsului sunt prelucrate pentru a trimite o notificare cu privire la disponibilitatea Produsului selectat. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop este necesitatea de a efectua contractul de servicii sub forma unei notificări cu privire la disponibilitatea Produsului – articolul 6 alineatul 1 litera b) din GDPR.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate și pentru desfăşurarea activităţilor de marketing, analitice și statistice, precum și pentru investigarea sau apărarea posibilelor reclamaţii. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal într-un astfel de caz este interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părţi – articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR. Cu toate acestea, vă puteți exercita oricând dreptul la opoziție cu privire la această prelucrare, solicitându-ne să oprim prelucrarea datelor dvs. în scop de marketing, urmând să dăm imediat curs cererii dvs.

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate în acest scop sunt: nume și prenume, adresa de e-mail.

 

6.          BLOG

În cazul utilizării Blogului, din momentul începerii utilizării (adică după lansarea corectă a serviciului prin afișarea url-ului corect – https://sportano.pl/blog/, în special prin introducerea următoarei adrese în bara de adrese a browserului dumneavoastră de Internet: https://sportano.pl/blog/.), datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru a vă oferi acces la conținutul și materialele publicate în cadrul blogului. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop este necesitatea executării contractului de furnizare a Blogului încheiat cu Operatorul – art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR.

Datele dumneavoastră pot fi de asemenea prelucrate în scopul acțiunilor de marketing (independent de Blog), analitice și statistice. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest caz este interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părți – art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR constând în comercializarea de produse sau servicii.

Suplimentar, datele dumneavoastră personale pot fi prelucrate în scopul afirmării, stabilirii unor pretenții sau apărării împotriva unor posibile pretenții. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest caz este interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părți – art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR constând într-o necesitate legală de a stabili fapte sau de a apăra interese.

 

IV.              DURATA PRELUCRĂRII

 

1.          Datele dvs. personale sunt prelucrate:

a)    în legătură cu crearea unui Cont sau cu utilizarea altor Servicii Electronice – pe durata existenţei Contului sau a utilizării altor Servicii Electronice;

b)     în legătură cu plasarea comenzii și încheierea Contractului de Vănzare - pentru perioadă necesară executării Comenzii și executării Contractului de Vânzare încheiat, inclusiv soluționarea Comenzii și a Contractului de Vânzare încheiat și îndeplinirea obligaţiilor legale aferente contractului încheiat (obligaţii contabile și fiscale);

c)          în legătură cu stabilirea contactului cu Operatorul – pentru perioada necesară examinării solicitării dumneavoastră și oferirii unui răspuns;

d)    în legătură cu activităţile de marketing, analitice sau statistice desfăşurate – pe perioada existenţei unui interes legitim al Operatorului sau al unei terțe părţi sau până când vă opuneți unei astfel de prelucrări;

e)          în legătură cu furnizarea serviciului de către Operator sub forma informării dvs. cu privire la disponibilitatea Produsului – pentru perioada necesară pentru a vă notifica cu privire la disponibilitatea Produsului (această perioadă poate varia în funcţie de Produsul selectat de dvs.);

2.          În plus, în orice caz, datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate și pentru perioada necesară pentru:

a)          îndeplinirea obligaţiilor Operatorului conform legislaţiei aplicabile;

b)      urmărirea sau apărarea împotriva eventualelor pretenţii - pentru perioada de prescripție a acestora specificată de legislaţia aplicabilă.

3.         În funcţie de domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal și de scopurile prelucrării acestora, datele dvs. cu caracter personal pot fi stocate pentru perioade diferite. În orice caz, o perioadă mai lungă pentru stocarea datelor cu caracter personal este decisivă.

 

V.              DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

1.          Operatorul poate partaja datele dvs. cu caracter personal cu terțe părţi cu care cooperează ca parte a funcţionării Magazinului Online. Acestea pot fi entităţi care contribuie din punct de vedere tehnic la gestionarea Magazinului Online, de exemplu, furnizori de servicii de găzduire sau de servicii telecom și informatice, transportatori sau intermediari care efectuează expedieri de produse comandate, entităţi care gestionează plăţi electronice sau plăți cu cardul, societăţi care oferă sprijin în comunicarea cu clienţii și în punerea în aplicare a campaniilor de marketing, precum și furnizori de servicii juridice și de consultanţă. Terțele părţi cărora Operatorul le furnizează date cu caracter personal în cadrul Magazinului Online sunt obligate să aplice măsuri adecvate pentru a asigura securitatea și protecţia datelor dvs. cu caracter personal. Datele dvs. cu caracter personal pot fi, de asemenea, transferate către companii din grupul de capital de care aparţine Operatorul.

2.          Datele dvs. cu caracter personal sunt, în principiu, prelucrate în Spaţiul Economic European (denumit în continuare: „SEE”). Cu toate acestea, în legătură cu cooperarea Operatorului cu terțe părţi în sfera activităţilor Magazinului Online, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate într-o țară din afara SEE, în care entitatea care cooperează cu Operatorul deţine instrumente utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cooperare cu Operatorul. În cazul unui astfel de transfer de date, acesta va avea loc numai în măsura necesară, legată de furnizarea serviciilor de către aceste entităţi către Operator.

3.          În cazul transferului de date cu caracter personal către entităţi stabilite în afara SEE, Operatorul asigură aplicarea cerinţelor prevăzute în Capitolul 5 din GDPR, inclusiv aplicarea unor garanţii adecvate de transfer sub forma unor clauze contractuale standard adoptate în conformitate cu decizia Comisiei Europene. Puteţi obţine o copie a garanţiilor pentru datele cu caracter personal transferate în afara SEE prin contactarea operatorului la următoarea adresă de e-mail: gdpr@sportano.ro.

 

VI.              DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 

Persoana vizată are dreptul:

a)     să acceseze datele cu caracter personal (inclusiv, de exemplu, primirea de informaţii cu privire la datele cu caracter personal care sunt prelucrate);

b)         să solicite rectificarea și restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal (de exemplu, în cazul în care acestea sunt incorecte);

c)       să solicite ştergerea datelor cu caracter personal (de exemplu, în cazul în care au fost prelucrate în mod ilegal);

d)      de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și să solicite transferul de date cu caracter personal pe care le-a furnizat Operatorului și care sunt prelucrate în mod automat, iar prelucrarea are loc pe baza consimțământului sau pe baza necesităţii de a executa contractul, de exemplu, către un alt operator;

e)          să își retragă consimțământul (în măsura în care temeiul prelucrării este consimţământul) în orice moment, în care retragerea consimțământului nu afectează prelucrarea efectuată de către Operator în conformitate cu legea înainte de retragerea acestuia;

f)           să se opună prelucrării datelor cu caracter personal pe baza premisei necesităţii în scopuri care rezultă din interese legitime urmărite de Operator sau de o terță parte, inclusiv, în special, prelucrarea în scopuri de marketing;

g)     de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

h)        să  depună o plângere la preşedintele Autorității Naționale pentru Protecţia Datelor cu caracter personal.

Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul retragerii consimţământului conform dispoziţiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing direct, Operatorul, după ce a luat act de acest fapt, nu vă va mai trimite comunicări de marketing direct. Deşi nu veţi mai primi comunicări de marketing direct, Societatea ar putea totuşi să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri cum ar fi, îndeplinirea anumitor obligaţii legale care îi incumbă, executarea contractului sau interesul legitim al Societății (de ex., pentru îmbunătățirea serviciilor, soluționarea plângerilor primite, apărarea drepturilor şi intereselor).

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o solicitare responsabilului cu protecţia datelor desemnat de Operator, indicat in clauza II punctul 2 de mai sus.

 

VII.              FIȘIERELE COOKIES

1.          Operatorul utilizează cookie-uri (fişiere text mici, aşa-numitele cookie-uri) sau funcţionalităţi similare cookie-urilor, care sunt stocate pe dispozitivul dvs. final în legătură cu utilizarea Magazinului Online.

2.    Cookie-urile ne permit să asigurăm funcţionarea corectă a Magazinului Online și implementarea funcţiilor sale de bază. De asemenea, le putem utiliza pentru a analiza utilizarea Magazinului Online, pentru a-l adapta la interesele dvs. și pentru a prezenta conţinut publicitar personalizat.

3.          Cookie-urile colectează diferite tipuri de informaţii, care, în principiu, nu constituie date cu caracter personal (nu permit identificarea dvs.). Cu toate acestea, anumite informaţii, în funcţie de conţinutul și utilizarea lor, pot fi atribuite unei anumite persoane și, prin urmare, pot fi considerate date cu caracter personal. În legătură cu acest tip de informaţii, prevederile Politicii privind datele cu caracter personal se aplică în mod corespunzător. În măsura în care cookie-urile conţin datele dvs. cu caracter personal, baza prelucrării acestora este interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părți – articolul 6 alineatul 1 litera f din GDPR.

4.          În Magazinul Online sunt utilizate două tipuri principale de cookie-uri:

a)        cookie-uri „de sesiune” (cookie-uri de sesiune) - sunt fişiere temporare care sunt stocate pe echipamentul dvs. terminal până când părăsiţi site-ul web sau opriţi software-ul (browserul web); și

b)       cookie-uri „permanente” (cookie-uri persistente) – care sunt stocate pe dispozitivul dvs. final pentru timpul specificat în parametrii cookie-urilor sau până când le ştergeţi.

5.          În plus faţă de cookie-urile necesare (pe care le folosim pentru a garanta funcţionarea corectă a site-ului web și utilizarea acestuia în condiţii de siguranţă), putem utiliza, de asemenea, următoarele tipuri de cookie-uri în cadrul Magazinului Online:

a)          cookie-uri analitice și funcţionale – cookie-uri pentru a analiza modul în care utilizaţi Magazinul Online. Datorită lor, putem, printre altele, să determinăm numărul de vizitatori ai Magazinului Online, precum și să detectăm nereguli în funcţionarea acestuia și, în acelaşi timp, să îl îmbunătăţim în mod constant. Aceste cookie-uri vă ajută, de asemenea, să utilizaţi mai uşor Magazinul Online (de exemplu, memorând informaţiile și setările furnizate de dvs.);

b)     cookie-uri de marketing – cookie-uri care sunt utilizate pentru a prezenta reclame adaptate intereselor dvs. și pot fi, de asemenea, utilizate pentru a adapta conţinutul și reclamele care vă sunt prezentate de terțe părţi cu care cooperăm.

6.        În multe cazuri, browserul web permite, în mod implicit, stocarea modulelor cookies pe dispozitivul terminal al utilizatorului. Puteţi şterge oricând cookie-urile stocate pe dispozitivul dvs. final sau le puteţi împiedica să fie plasate în setările browserului dvs. web.

7.          Informaţii detaliate despre modul de blocare / ştergere a cookie-urilor sunt disponibile în secţiunea „Ajutor” a meniului browserului web. De exemplu, în Internet Explorer cookie-urile pot fi modificate din: Instrumente -> Opțiuni web -> Confidențialitate; în Mozilla Firefox: Instrumente -> Opțiuni -> Confidențialitate; iar în Google Chrome: Setări -> Afişare setări avansate -> Confidențialitate -> Setări privind conţinutul -> Cookie-uri. Căile de acces pot varia în funcţie de versiunea de browser pe care o utilizaţi.

8.          Ca parte a utilizării Magazinului Online, aveţi opţiunea de a alege domeniul de utilizare a tehnologiei cookie-urilor și apoi de a vă acorda consimțământul corespunzător domeniului de aplicare selectat. În funcţie de domeniul de aplicare al tehnologiei cookie cu care sunteţi de acord, astfel de cookie-uri vor fi instalate pe dispozitivul dvs.

9.      În cadrul utilizării Magazinului Online aveți posibilitatea de a alege domeniul de utilizare a plicurilor cookie și de a da consințământul corespunzător domeniului de utilizare selectat. În funcție de domeniul de aplicare al tehnologiei plicurilor cookie pe care îl acceptați, aceste plicuri cookie vor fi instalate pe dispozitivul dvs

10.          Cookie-urile nu sunt dăunătoare pentru dvs. sau pentru dispozitivul dvs. Restricţiile privind utilizarea cookie-urilor pot afecta unele dintre funcţionalităţile disponibile în Magazinul Online, pot permite sau împiedica în mod semnificativ utilizarea corectă a Magazinului Online.

11.       Datorită faptului că Operatorul cooperează cu alte entităţi din cadrul Magazinului Online, în scopul acestei cooperări, browser-ul salvează și cookie-urile care provin de la entităţile cu care cooperează Operatorul. În acest fel, sunt colectate, printre altele, informaţii despre Produsele care sunt vizualizate. Cookie-urile trimise de aceste entități au ca scop în special asigurarea bunei funcţionari a Magazinului Online şi îmbunătăţirea eficacităţii prezentării de reclame care corespund activităţii dvs. online. În special, Operatorul utilizează serviciile următoarelor entităţi care utilizează cookie-uri în Magazinul Online: Google Analytics (https://policies.google.com/privacy), Facebook, Synerise, Hotjar, Google Ads (https://policies.google.com/privacy), RTB House (https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/), Criteo, Thulium, Tradedoubler, Circlewise .

 

VIII.              DISPOZIȚII FINALE

1.          Operatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Politica - acest lucru se poate întâmpla, printre altele, din următoarele motive importante:

a)          modificări ale dispoziţiilor aplicabile, în special în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, al legii telecomunicaţiilor, al serviciilor furnizate pe cale electronică și care reglementează drepturile consumatorilor, care afectează drepturile și obligaţiile Operatorului sau ale utilizatorului Magazinului Online;

b)          dezvoltarea de funcţionalităţi sau servicii electronice dictate de progresul tehnologiei Internetului, inclusiv utilizarea / implementarea de noi soluţii tehnologice sau tehnice care afectează domeniul de aplicare al Politicii.

2.          Operatorul va plasa de fiecare dată informaţii despre modificările aduse politicii în cadrul Magazinului Online. La fiecare modificare, va apărea o nouă versiune a politicii, cu o nouă dată.

3.          Datorită faptului că Magazinul Online poate conţine link-uri către site-uri externe care nu aparţin Operatoruluiși pentru care Operatorul nu este responsabil, Operatorul vă încurajează să citiţi politicile de confidențialitate postate pe site-uri externe care aparţin altor operatori.

4.          Prezenta versiune a Politicii este valabilă din data de 01.12.2022.


Descărcați Politica de Confidențialitate valabilă până la 30.11.2022.
Descărcați Politica de Confidențialitate valabilă până la 08.06.2022.