Livrare gratuită pentru comenzile cu o valoare de peste 200 lei.

Livrarea gratuită nu include expedierile cu volum mare.

Mai multe despre livrare
30 de zile pentru retur de la data livrării coletului. Verifică cum să efectuezi returul
Majoritatea produselor le expediem până la 48h.

Perioada de realizare a comenzilor poate varia în funcție de disponibilitatea produselor și a metodei de livrare alese.

Verifică informațiile detaliate
Nav switch

Introduceți un termen de căutare pentru a vedea sugestiile.

REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE FIDELITATE „SPORTANO CLUB”

I. DEFINIȚII

1. Toți termenii folosiți în Regulamentul Sportano Club, scriși cu majuscule, au sensul indicat mai jos, cu excepția cazului în care contextul utilizării lor indică altfel. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți la pct. I. alin. 2. de mai jos, au semnificația care le-a fost atribuită în Regulamentul Magazinului Online.

2. Frazele scrise cu majuscule, folosite în Regulamentul Sportano Club trebuie înțelese după cum urmează:

a) Preț – exprimat în RON sau în altă monedă, suma remunerației brute (conținând taxa TVA), datorată Organizatorului pentru transferul dreptului de proprietate asupra Produsului către Participant, în conformitate cu Contractul de Vânzare încheiat prin intermediul Magazinului Online. Prețul nu include costurile de livrare și alte servicii selectate (de exemplu, Servicii Suplimentare), cu excepția cazului în care condițiile Promoțiilor curente aplicate de Organizator prevăd altfel;

b) Acțiune Punctată – o acțiune efectuată de Participant în cadrul Magazinului Online, pentru care Participantul poate primi Puncte, în condițiile prevăzute în Regulamentul Sportano Club sau în regulamentele Promoțiilor dedicate;

c) Formular de Înregistrare – formularul pus la dispoziție prin intermediul Magazinului Online, completat de Clientul care dorește să se alăture SPORTANO CLUB;

d) Comunicare Sportano Club – Serviciul Electronic constituind un element al SPORTANO CLUB, constând în transmiterea Participantului de către Organizator a informațiilor privind participarea la SPORTANO CLUB și a informațiilor comerciale (în special despre Produse, Magazin Online, SPORTANO CLUB, inclusiv noutăți și Promoții curente) la adresa de e-mail sau la numărul de telefon al Participantului;

e) Beneficii – avantajele specificate de Organizator acordate Participanților în funcție de numărul de Puncte deținute (statutul Participantului) în condițiile specificate de Organizator în Regulamentul Sportano Club sau în regulamentele separate ale Promoțiilor;

f) Organizator – SPORTANO.COM societatea cu răspundere limitată cu sediul în Zielona Góra (str. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra), înscrisă în registru antreprenorilor ținut de Judecătoria Regională din Zielona Góra, Secția VIII Economică – Registrul Judiciar Național, sub numărul KRS 0000896178, CIF 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, capital social 10.050.000,00 PLN, adresa site-ului: www.sportano.ro, adresă de poștă electronică: contact@sportano.ro, numărul de telefon: 0317829656 (tarifat ca un apel standard - în conformitate cu lista de preţuri a operatorului relevant);
g) Puncte – punctele acordate Participantului de către Organizator în cadrul SPORTANO CLUB, în condițiile specificate în Regulamentul Sportano Club sau în regulamentele/regulile separate ale Promoțiilor;
h) Promoție – condiții specifice de vânzare a produselor în Magazinul Online (ex. reduceri, discounturi, cupoane) sau condiții specifice de acordare a Punctelor suplimentare Participanților sau preschimbarea acestora cu alte beneficii în cadrul SPORTANO CLUB (de ex. posibilitatea obținerii de Puncte în schimbul realizării unei Acțiuni Punctate), reglementate prin reguli/regulamente separate ale promoțiilor, de care puteți beneficia în condițiile specificate în acestea;

i) Reducere Sportano Club – discount la achiziționarea de Produse din Magazinul Online acordat Participantului în schimbul Punctelor (schimb de Puncte pentru un Reducere Sportano Club), care poate fi utilizat în condițiile specificate în Regulamentul Sportano Club;

j) Regulament Sportano Club / Contract – prezentul document care definește principiile de funcționare ale SPORTANO CLUB, inclusiv principiile de furnizare și utilizare a serviciilor puse la dispoziție de către Organizator prin intermediul Magazinului Online în legătură cu funcționarea SPORTANO CLUB. Regulamentul specifică drepturile și obligațiile Participantului și Organizatorului.

k) TERMENI ȘI CONDIȚII /REGULAMENT Regulamentul Magazinului Online – documentul accesibil la adresa: www.sportano.ro, care definește principiile de funcționare ale Magazinului Online, în special regulile de deschidere a unui Cont, plasare a Comenzilor, încheiere a Contractelor de Vânzare, efectuarea Rezervărilor și utilizarea altor servicii puse la dispoziția Clienților de către Organizator prin intermediul Magazinului Online. Regulamentul Sportano specifică drepturile și obligațiile Clientului și Vânzătorului.

l) SERVICIU DIGITAL - serviciu oferit de către SPORTANO pe cale electronică în sensul înțelegerii OUG 140 / 2021, către Client prin intermediul Magazinul Online în conformitate cu Contractul de Furnizare a Serviciilor.

m) SPORTANO CLUB – programul de fidelitate al Organizatorului, ale cărui reguli de funcționare sunt specificate în Regulamentul Sportano Club. Scopul SPORTANO CLUB este în special promovarea și publicitatea Organizatorului sau a entităților care cooperează cu Organizatorul;

n) Magazin Online – o platformă gestionată de Organizator, care permite Clientului să plaseze Comenzi și Rezervări, să încheie Contracte de Vânzare și să furnizeze servicii de către Organizator, disponibilă pe următorul site web: www.sportano.ro , și, de asemenea, prin Aplicația Mobilă (dacă este pusă la dispoziție de către Organizator);

o) Contract de Vânzare – un contract de vânzare la distanta, în sensul art. 2 pct.7 din OUG 34/2014, prin intermediul Magazinului Online, privind vânzarea de către Organizator către Participant a Produsului cu plata Prețului plus taxe suplimentare, inclusiv costurile de livrare, precum și costurile de Servicii Suplimentare în cazul comenzii acestora (contract de prestare a Serviciilor Suplimentare), ale cărei condiții sunt specificate detaliat în Termeni/Regulamentul Magazinului Online;

p) Participant – un Client care s-a alăturat SPORTANO CLUB în modul prevăzut în Regulamentul Sportano Club; Clientul care este persoana fizică cu capacitate juridică limitată, este obligat să obțină acordul corespunzător al reprezentantului său legal pentru încheierea Contractului și să prezinte acest acord la cererea Organizatorului;

q) Cerințe Tehnice – cerințe tehnice minime care trebuie îndeplinite pentru alăturarea în SPORTANO CLUB, inclusiv la utilizarea Serviciilor Electronice legate de funcționarea SPORTANO CLUB, adică: deținerea unui computer sau unui alt dispozitiv conectat la Internet (în cazul Aplicației Mobile – un dispozitiv portabil) cu o lățime de bandă minimă care să permită reîmprospătarea lină a site-urilor web, având o rezoluție minimă a ecranului de 1280 x 720 pixeli, echipat cu cel puțin unul dintre următoarele browsere web: Chrome versiunea 94 și superioară, Internet Explorer versiunea 11 și superioară, Firefox versiunea 93 și superioară, Edge versiunea 94 și superioară, Safari versiunea 14 și superioară, Opera versiunea 80 și superioară, care acceptă Java Script și permite salvarea fișierelor cookie. Clientul trebuie să aibă o adresă de e-mail validă/activă și un dispozitiv care să permită completarea corectă a formularelor electronice. Pentru încheierea Contractului, este necesar să aveți o adresă de e-mail activă și, în anumite cazuri, o tastatură sau alt dispozitiv care să permită completarea adecvată a formularelor electronice;

II. PREVEDERI GENERALE

1. Regulamentul Sportano Club definește (i) principiile de funcționare ale SPORTANO CLUB, inclusiv ale Serviciilor Electronice legate de SPORTANO CLUB, (ii) condițiile de participare la SPORTANO CLUB, inclusiv drepturile și obligațiile Organizatorului și ale Participanților, (iii) principiile acordării de Puncte și Beneficii Participanților și regulile schimbului de Puncte pentru un Reducere Sportano Club sau alte beneficii, dacă sunt prevăzute de Organizator, (iv) regulile de Comunicare ale Sportano Club. Acceptarea Regulamentului este voluntară, dar necesară pentru aderarea Clientului la SPORTANO CLUB.
2. SPORTANO CLUB își propune să promoveze și să facă publicitate Organizatorului și entităților care cooperează cu Organizatorul, inclusiv prin adaptarea la nevoile și așteptările Participanților. Organizatorul poate crea profilurile Participanților analizând și prognozând preferințele acestora, ceea ce permite o mai bună adaptare a Beneficiilor sau Promoțiilor selectate, de exemplu reduceri și oferte suplimentare, la Participanți. Crearea de profiluri este necesară pentru a atinge obiectivele SPORTANO CLUB. Organizatorul nu desfășoară față de Participanți nicio acțiune sub forma luării de decizii care să se bazeze exclusiv pe prelucrarea automată a datelor cu caracter personal și care să producă efecte juridice pentru Participant sau să-l afecteze semnificativ în mod similar.
3. SPORTANO CLUB este organizat pe teritoriul României iar participarea la acesta este gratuită și voluntară. Alăturarea în SPORTANO CLUB este posibilă în orice moment pe durata acestuia, în condițiile descrise în Regulamentul Sportano Club. Niciun drept (în special Puncte și Beneficii) care rezultă din participarea la SPORTANO CLUB nu poate fi transferat de către Participant unui terț.
4. Informațiile prezentate în cadrul SPORTANO CLUB, în special în cadrul Comunicării Sportano Club, constituie constituie invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din OUG 34/2014, trimisă de către Vânzător Clienților prin intermediul Magazinului Online, și nu o ofertă în sensul Codului civil.
5. Participantul este obligat să participe la SPORTANO CLUB într-un mod conform cu prevederile legii aplicabile, cu prevederile Regulamentului Sportano Club, precum și cu obiceiurile și principiile de conviețuire socială adoptate în domeniul respectiv. Participantul este obligat în special la:

a) furnizarea în Formularul de Înregistrare și deținerea în Cont în exclusivitate a datelor adevărate, actuale și a tuturor datelor necesare ale Participantului;
b) anunțarea imediată a Organizatorului cu privire la modificările aduse datelor sale furnizate în Formularul de Înregistrare și indicate în Cont;
c) utilizarea tuturor serviciilor și funcționalităților SPORTANO CLUB puse la dispoziție de către Organizator într-un mod care să nu perturbe funcționarea SPORTANO CLUB sau a Magazinului Online și într-un mod care să nu fie incomod pentru alți Participanți și Organizator;
d) să nu furnizeze sau să transmită în cadrul SPORTANO CLUB un conținut interzis de legea aplicabilă, în special un conținut care încalcă drepturile patrimoniale de autor ale terților sau drepturile personale ale acestora (interzicerea postării de conținut ilegal);
e) abținerea de a întreprinde acțiuni precum: (i) activități informatice sau orice alte activități care vizează obținerea de informații nedestinate Participantului, inclusiv date ale altor Participanți sau ingerința în regulile sau aspectele tehnice ale funcționării SPORTANO CLUB, (ii) modificarea în mod neautorizat a conținutului furnizat de Organizator.

6. Alăturarea în SPORTANO CLUB, inclusiv utilizarea Serviciilor Electronice legate de SPORTANO CLUB, este posibilă cu condiția ca Cerințele Tehnice să fie îndeplinite de dispozitivul terminal și de sistemul IT utilizat de Participant. În cazul lipsei de conformitate a funcționării SPORTANO CLUB cu Regulamentul Sportano Club - Participantul este obligat să coopereze cu Organizatorul într-o măsură rezonabilă pentru a determina dacă lipsa de conformitate rezultă din caracteristicile mediului digital al Participantului. În cazul lipsei de conformitate a funcționării SPORTANO CLUB cu Regulamentul Sportano Club, Participantul are dreptul la măsuri de protecție juridică, prevăzute de legislația general aplicabilă.
7. Organizatorul poate comunica cu Participanții la Sportano Club la adresa de e-mail sau la numărul de telefon al Participantului. Comunicarea Sportano Club este un element indispensabil al SPORTANO CLUB, care permite furnizarea de informații Participanților cu privire la participarea acestora la SPORTANO CLUB, precum și alte informații referitoare la oferta curentă a Organizatorului (de exemplu, informații despre Produse, Promoții, Beneficii).


III. ALĂTURAREA ÎN SPORTANO CLUB

1. Condiția de alăturare a Clientului la SPORTANO CLUB este: (i) deschiderea unui Cont în cadrul Magazinului Online sau deținerea anterioară a unui Cont, (ii) completarea corectă a Formularului de Înregistrare în Magazinul Online sau bifarea unui checkbox (casetă de selectare) dedicat în procesul de deschidere a unui Cont în Magazinul Online, (iii) citirea și acceptarea Regulamentului Sportano Club.
2. Contractul privind participarea la SPORTANO CLUB (alăturarea la SPORTANO CLUB) se încheie în momentul în care persoana care se alătură la SPORTANO CLUB primește un e-mail de la Organizator cu informația despre aderarea cu succes la SPORTANO CLUB. Un Client care s-a alăturat cu succes la SPORTANO CLUB obține acces la funcționalitățile suplimentare ale Contului legate de SPORTANO CLUB (în special, monitorizarea soldului de Puncte).


IV. ACORDAREA PUNCTELOR

1. Punctele sunt acordate Participantului în condițiile stabilite în Regulamentul Sportano Club sau în regulamentele/condițiile dedicate ale Promoției. Participantul nu are dreptul de a solicita Organizatorului să schimbe Puncte pentru bani sau pentru orice alte beneficii materiale.
2. În cazul încheierii unui Contract de Vânzare, Participantului i se acordă 1 Punct pentru fiecare 1 RON din Prețul final plătit efectiv de către Participant pentru Produsele, în conformitate cu Contractul de Vânzare încheiat (la însumarea punctelor nu sunt luate în calcul costurile de livrare și costurile altor servicii, în cazul în care au fost selectate de către Participant). Nu se acordă puncte pentru cumpărături din Magazinul Fizic. Pentru a primi Puncte în condițiile descrise în acest alineat, Participantul trebuie să fie conectat la Contul său în momentul plasării Comenzii. Nu se acordă puncte în legătură cu achiziționarea unui Card Cadou Electronic (Card Cadou Electronic în sensul Regulamentului privind Cardurile Cadou Electronice, disponibil în cadrul Magazinului Online).
3. Punctele sunt acordate automat Participantului după încheierea Contractului de Vânzare, cu rezervă că Punctele rămân inactive până la expirarea termenului limită de retragere din Contractul de Vânzare în conformitate cu Regulamentul Magazinului Online. În cazul în care Participantul nu se retrage din Contractul de Vânzare, Punctele vor fi activate după cel puțin 45 de zile de la încheierea Contractului de Vânzare. Punctele inactive nu pot fi utilizate de către Participant (adică Punctele inactive nu sunt luate în considerare la determinarea Beneficiilor disponibile Participantului și nu este posibilă schimbarea Punctelor inactive pentru un Reducere Sportano Club sau alte beneficii, în cazul în care au fost prevăzute de Organizator).
4. În cazul retragerii efective a Participantului din Contractul de Vânzare sau al rezilierii Contractului de Vânzare din alte motive, Punctele acordate în legătură cu un astfel de Contract de Vânzare nu sunt activate și vor fi șterse din Contul Participantului (Punctele vor fi deduse din totalul de Puncte indicat în Contul Participantului).
5. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula Punctele care au fost acordate Participantului cu încălcarea Regulamentului Sportano Club sau a regulamentelor/condițiilor separate ale Promoțiilor. Organizatorul va informa Participantul despre aceasta prin e-mail, indicând motivul anulării Punctelor.
6. Informațiile despre numărul de Puncte acordate și data valabilității acestora sunt disponibile în cadrul Contului. Organizatorul poate introduce și alte metode de informare a Participanților cu privire la numărul de Puncte acordate și perioada de valabilitate a acestora, în special prin intermediul comunicării la distanță, folosind adresa de e-mail și numărul de telefon al Participantului alocate Contului.
7. De asemenea, Punctele pot fi acordate Participanților ca urmare a efectuării de către Participant a Acțiunilor Punctate. Numărul de Puncte acordate într-un astfel de caz depinde de Acțiunea Punctată realizată. Organizatorul prezintă informații despre Acțiunile Punctate, inclusiv despre numărul de Puncte pentru implementarea acestora, în cadrul Contului sau în regulamentele dedicate ale Promoțiilor. Într-un astfel de caz, Punctele vor fi acordate și activate în condițiile indicate în cadrul Contului sau în regulamentele/condițiile dedicate ale Promoțiilor.
8. Punctele rămân valabile pentru o perioadă de 6 luni de la data activării lor. Perioada de valabilitate a Punctelor este prezentată în cadrul Contului.
9. Punctele expiră (sunt șterse din Contul Participantului) în următoarele situații:

a) după expirarea perioadei de valabilitate specificate la alin. 8 de mai sus (expiră Punctele neutilizate în perioadă de valabilitate a acestora);
b) în momentul rezilierii efective a Contractului de către Organizator în condițiile specificate la punctul VII sau la punctul XII de mai jos (toate Punctele expiră);
c) în momentul renunțării efective a Participantului la participarea la SPORTANO CLUB (încetarea Contractului) sau al retragerii din Contract în condițiile specificate la punctul VII de mai jos (toate Punctele expiră);
d) în momentul rezilierii efective a Contractului de Furnizare a Serviciilor în conformitate cu Regulamentul Magazinului Online (toate Punctele expiră);
e) în cazul retragerii efective de către Participant din Contractul de Vânzare din cauza neconformității Produsului cu Contractul de Vânzare (expiră Punctele acordate în legătură cu Contractul de Vânzare din care s-a retras);
f) în cazul în care Participantul depune efectiv o declarație de reducere a Prețului Produsului din cauza neconformității Produsului cu Contractul de Vânzare (expiră Punctele în numărul corespunzător sumei cu care a fost redus Prețul, în conformitate cu Regulamentul Sportano Club);
g) în alte situații indicate în Regulamentul Sportano Club sau în regulamentele/condițiile dedicate ale Promoțiilor.

10. În cazul realăturării la SPORTANO CLUB, Participantul nu are dreptul să solicite acordarea de Puncte expirate anterior sau acordarea statutului deținut anterior în conformitate cu punctul V din Regulamentul Sportano Club.


V. STATUTUL PARTICIPANTULUI

1. În funcție de numărul de Puncte obținute în cadrul SPORTANO CLUB, Participantul are un statut determinat, care este stabilit conform următoarelor reguli:

a) de la 0 până la 1699 Puncte – statut BRONZ;
b) de la 1700 până la 11499 Puncte – statut ARGINT;
c) de la 11500 Puncte – statut AUR.

2. Statutul Participantului nu se modifică ca urmare a schimbului de Puncte de către Participant pentru o Reducere Sportano Club sau alte beneficii, dacă au fost prevăzute de Organizator. Statutul Participantului se poate modifica ca urmare a situațiilor menționate la punctul IV alin. 4-5 și punctul IV alin. 9 lit. e-f de mai sus.
3. În funcție de decizia sa, Organizatorul poate organiza Promoții sau acorda Beneficii dedicate doar Participanților care au obținut un anumit statut conform regulilor descrise în Regulamentul Sportano Club (pct. V). Informații detaliate despre Beneficiile cuvenite Participanților cu un anumit statut, sunt prezentate în cadrul Magazinului Online (de exemplu, în cadrul Contului).


VI. SCHIMB DE PUNCTE

1. Schimbul de Puncte active pentru Reducerea Sportano Club este posibil la plasarea unei Comenzi prin Magazinul Online la solicitarea clară a Participantului, exprimată printr-o funcționalitate dedicată în cadrul Magazinului Online. Nu este posibil schimbul de Puncte pentru Reducerea Sportano Club în cazul Comenzilor care au fost deja plasate fără a solicita clar schimbul de Puncte pentru Reducerea Sportano Club. Participantul nu poate folosi Puncte în legătură cu achiziționarea unui Card Cadou Electronic. Participantul nu poate folosi Puncte pentru achiziții din Magazinul Fizic.
2. Schimbul de Puncte pentru Reducerea Sportano Club este posibil conform următoarelor reguli:

a) 20 de Puncte active vă permit să obțineți o Reducere Sportano Club de 1 RON;
b) Punctele schimbate pentru o Reducere Sportano Club trebuie să valoreze cel puțin 1 RON;
c) Reducerea Sportano Club, obținută ca urmare a schimbului de Puncte în cadrul unei Comenzi, nu poate fi mai mare de 30% din Prețul total pentru toate Produsele dintr-o anumită Comandă – numărul maxim de Puncte care pot fi utilizate în cadrul unei anumite Comenzi este întotdeauna prezentat în Coș.

3. Reducerea Sportano Club este o reducere de cotă care se va deconta proporțional pentru Produse individuale acoperite de Comanda respectivă și nu reduce costurile de livrare sau costurile Serviciilor Suplimentare. Punctele sunt folosite în ordinea în care sunt activate în așa fel, încât punctele activate cel mai devreme să fie utilizate în primul rând.
4. Pentru a stabili dacă au fost îndeplinite pragurile de valoare minimă a Comenzii care dau dreptul la livrare gratuită, se ia în considerare Prețul total obligatoriu pentru Produsele din Comandă, calculat după beneficierea de Reducerea Sportano Club.
5. În cazul în care Participantul a încheiat un Contract de Vânzare folosind Reducerea Sportano Club și apoi s-a retras efectiv din acesta sau Contractul acesta a fost reziliat din alte motive, Punctele utilizate sunt returnate Participantului într-o cotă proporțională cu partea din Contractul de Vânzare din care Participantul s-a retras sau care a fost reziliat din alte motive. Într-un astfel de caz, Punctele sunt returnate cel târziu în termen de 14 zile de la data reprimirii Produsului sau de la data de furnizarea de către Participant a dovezii returnării acestuia, în funcție de care dintre aceste situații intervine mai întâi. Termenul de valabilitate a Punctelor returnate curge de la data activării lor inițiale, iar pentru calculul termenului de valabilitate nu se include perioada de la data schimbului lor pentru Reducerea Sportano Club până la data returnării lor în conformitate cu acest alineat.
6. În funcție de decizia sa, Organizatorul poate permite schimbul de Puncte pentru alte beneficii. Într-un astfel de caz, regulile de schimb sunt prezentate în cadrul Magazinului Online (de exemplu, în cadrul Contului) sau în regulamente separate ale Promoțiilor.


VII. REZILIEREA CONTRACTULUI / RETRAGERE DIN CONTRACT

1. Contractul se încheie pe perioadă nedeterminată.
2. Organizatorul poate rezilia Contractul în orice moment cu o perioadă de preaviz de 14 zile în cazul apariției a cel puțin unuia dintre următoarele motive importante (catalog închis):

a) modificarea prevederilor legale care reglementează prestarea serviciilor de către Organizator și care afectează drepturile și obligațiile reciproce specificate în contractul încheiat între Participant și Organizator sau modificarea interpretării prevederilor legale de mai sus ca urmare a unor hotărâri judecătorești, decizii, recomandări sau instrucțiuni ale instituțiilor sau organismelor competente în domeniul dat;
b) modificarea modului de prestare a serviciilor din motive tehnice sau tehnologice (în special actualizarea Cerințelor Tehnice indicate în prezentul Regulament Sportano Club), care îngreunează sau împiedică în mod semnificativ furnizarea ulterioară a serviciilor de către Organizator;
c) modificarea domeniului sau modului de prestare a serviciilor la care se aplică Regulamentul Sportano Club, prin introducerea de noi funcționalități sau servicii, modificarea sau retragerea de către Organizator a funcționalităților sau serviciilor existente, acoperite de Regulamentul Sportano Club;
d) modificarea domeniului sau modului de prestare a serviciilor de către entitățile care cooperează cu Organizatorul prin introducerea de noi funcționalități sau servicii, modificarea sau retragerea de funcționalități sau servicii existente de către aceste entități, și care afectează drepturile și obligațiile reciproce dintre Participant și Organizator.

3. Organizatorul poate rezilia Contractul cu Participantul cu o perioadă de preaviz de trei zile și/sau îi poate refuza dreptul de a participa în continuare la SPORTANO CLUB, precum și poate, de asemenea, să-i limiteze accesul la Conținutul menționat la pct. X de mai jos, în cazul încălcării de către Participant al Regulamentului Sportano Club, în special al pct. II alin. 5 din Regulamentul Sportano Club.
4. Organizatorul trimite declarația sa specificată în alin. 2 și 3 de mai sus, la adresa de e-mail furnizată de Participant în cadrul Contului.
5. În cazul rezilierii Contractului, Promoțiile dedicate Participantului rămân valabile pentru perioada indicată în condițiile/regulamentele Promoțiilor, dar nu mai mult decât pe durata Contractului încheiat cu Participantul în cauză.
6. În cazul rezilierii Contractului de Prestare a Serviciilor în conformitate cu Regulamentul Magazinului Online, Contractul cu Participantul se reziliază din momentul rezilierii Contractului de Prestare a Serviciilor în conformitate cu Regulamentul Magazinului Online.
7. Participantul poate rezilia Contractul în orice moment, cu o perioadă de preaviz de 14 zile. Declarația de reziliere a Contractului poate fi depusă, în special, prin trimiterea conținutului acesteia, de exemplu în scris la următoarea adresă: SPORTANO.COM Sp. z o.o. Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 310059 sau prin e-mail la adresa: contact@sportano.ro.
8. Indiferent de drepturile indicate la alin. 7 de mai sus, Participantul care este (i) un Consumator se poate retrage din Contract în termen de 14 zile de la încheierea acestuia, fără a indica un motiv și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute de lege (Potrivit legislatiei in vigoare privind comertul electronic, Clientul (Consumatorul) isi poate exercita dreptul de retragere din Contract in termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la incheierea contractelor in cazul Serviciilor (OUG nr. 34/2014).
9. Pentru a respecta termenul limită, este suficient ca Participantul să depună o declarație la Organizator înainte de expirarea acestuia. Participantul poate depune orice declarație clară prin care să informeze despre retragerea sa din Contract. Declarația de retragere din Contract poate fi depusă, de exemplu, în scris la următoarea adresă: SPORTANO.COM Sp. z o.o. Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 310059 sau prin e-mail la adresa: contact@sportano.ro. Declarația de retragere din Contract poate fi depusă, de exemplu, utilizând formularul de retragere, care constituie Anexa 1 la Regulamentul Sportano Club.


VIII. RECLAMAȚII ȘI PROCEDURI EXTRAJUDICIARE DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

1. Reclamațiile referitoare la SPORTANO CLUB pot fi transmise Organizatorului, în special prin
e-mail la următoarea adresă: contact@sportano.ro sau la numărul de telefon: 0317829656 – taxă ca pentru un apel standard conform listei de prețuri a operatorului relevant. Înaintând plângerea, se recomandă să descrieți motivul acesteia, solicitarea Participantului și datele de contact ale Participantului – acest lucru va facilita și va urgenta examinarea plângerii.
2. Organizatorul va examina reclamația Participantului imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii acesteia, cu excepția cazului în care legea sau reglementările separate prevăd un alt termen limită.
3. Potrivit Ordonanțe de Urgenta Guvernului nr. 140/2021, achizițiile consumatorului sunt protejate de legislația incidenta in domeniu, care reglementează: Răspunderea Vânzătorului: Vânzătorul răspunde fata de consumator pentru orice neconformitate care exista in momentul livrării bunurilor si care este constatata in termen de doi ani de la data respectiva.
4. Utilizarea procedurilor extrajudiciare de reclamaţie și de recurs este voluntară. Următoarele prevederi sunt informative și nu constituie o obligaţie a Vânzătorului de a utiliza metode de soluţionare extrajudiciară a litigiilor.
5. Comisia Europeană furnizează o platformă dedicată soluționării online a litigiilor. Această platformă are rolul de punct de contact pentru soluționarea în afara instanței a litigiilor referitoare la obligațiile contractuale din contractele de cumpărare online și contractele de prestare de servicii online. Platforma este accesibilă la http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Menționăm că nu avem obligația să participăm la o procedură de soluționare a litigiilor desfășurată în fața unei comisii de arbitraj dedicate consumatorilor, declaraţia de consimţământ sau de refuz al Vânzătorului de a participa la soluţionarea pe cale extrajudiciară a litigiilor în materie de consum va fi depusă de către Vânzător pe suport hârtie sau pe un alt suport durabil în cazul în care, ca urmare a unei reclamaţii formulate de Consumator, litigiul nu a fost soluţionat.
6. Reclamațiile, plângerile, întrebările și observațiile ne pot fi transmise folosind următoarele date de contact:
Adresă poștală: SPORTANO.COM Sp. z o.o. Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 310059
Adresă de e-mail: contact@sportano.ro
Număr de telefon: 0317829656
7. Folosirea procedurilor extrajudiciare de soluționare a plângerilor și de urmărire a despăgubirilor este voluntară. Prevederile de mai jos au doar scop informativ și nu constituie o obligație pentru Organizator de a utiliza procedurile extrajudiciare de soluționare a litigiilor. Declarația Organizatorului privind consimțământ sau refuzul de a participa la procedura extrajudiciară de soluționare a litigiilor consumatorilor este transmisă de Organizator pe hârtie sau pe alt suport durabil în cazul în care disputa nu a fost soluționată în urma plângerii depuse de Consumator.


IX. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Organizatorul este operatorul datelor personale ale Participanților. Organizatorul aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal prelucrate.
2. Furnizarea datelor cu caracter personal de către Client este voluntară, dar necesară pentru încheierea Contractului (alăturarea și utilizarea SPORTANO CLUB), precum și pentru utilizarea Serviciilor Electronice aferente SPORTANO CLUB.
3. Pentru mai multe detalii cu privire la reglementarile in vigoare privind datele personale sau pentru a depune o plangere, te poti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la urmatoarele date de contact prin posta sau curier la adresa: Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti/România, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro .
4. Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.
5. Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantului pot fi găsite în Politica de Confidențialitate și Cookie-uri.


X. LICENȚĂ

1. Toate drepturile exclusive asupra Conținutului legat de SPORTANO CLUB plasate de Organizator sau de contractanții săi în cadrul Magazinului Online sau a Comunicării Sportano Club, în special elementele grafice, logo-urile, denumirile și drepturile rezultate din bază de date sunt supuse protecției legale și se cuvin Organizatorului sau entităților care cooperează cu Organizatorul. Participantul este îndreptățit de a utiliza gratuit un astfel de Conținut, precum și de a utiliza Conținutul postat în conformitate cu legea aplicabilă și deja difuzat de alți Participanți, numai în măsura necesară pentru folosirea corespunzătoare a SPORTANO CLUB, fără restricții teritoriale. Utilizarea unui astfel de Conținut în orice alt scop este posibilă numai pe baza consimțământului expres, prealabil, acordat de entitatea autorizată, în scris, sub sancțiunea nulității.
2. Prin plasarea oricărui conţinut în cadrul Magazinului Online, Clientul acordă Organizatorului o licenţă neexclusivă, cu titlu gratuit, nelimitată temporal, spațial și la nivel de conținut, transferabilă, pentru a utiliza, înregistra, modifica, şterge, suplimenta, comunicarea publică, prin orice mijlopace, inclusiv prin punerea la dispoziția publicului, reproduce și distribui un astfel de conţinut, inclusiv dreptul de a multiplica și edita conținutul. Acest drept include dreptul de a acorda sublicențe în măsura justificată de punerea în aplicare a Contractului de Prestări Servicii sau a Contractului de Vânzare, precum și dreptul de a exercita în mod independente sau prin intermediul unor terțe părţi drepturi subsidiare de dezvoltare, adaptare, modificare și traducere a operei. În măsura în care Clientul nu are dreptul sa acorde licenţele menţionate la prezentul alin. 2, Participantul se obligă să obțină astfel de licențe adecvate pentru Organizator.


XI. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

1. Organizatorul are dreptul de a modifica Regulamentul Sportano Club în cazul apariției a cel puțin unuia dintre motive importante indicate mai jos (catalog închis):

a) modificarea prevederilor legale care reglementează prestarea serviciilor de către Organizator și care afectează drepturile și obligațiile reciproce specificate în contractul încheiat între Participant și Organizator sau modificarea interpretării prevederilor legale de mai sus ca urmare a unor hotărâri judecătorești, decizii, recomandări sau instrucțiuni ale oficiilor sau organismelor competente în domeniul dat;
b) modificarea modului de prestare a serviciilor din motive tehnice sau tehnologice (în special actualizarea Cerințelor Tehnice indicate în prezentul Regulament Sportano Club);
c) modificarea domeniului sau modului de prestare a serviciilor la care se aplică Regulamentul Sportano Club, prin introducerea de noi funcționalități sau servicii, modificarea sau retragerea de către Organizator a funcționalităților sau serviciilor existente, acoperite de Regulamentul Sportano Club;
d) modificarea domeniului sau modului de prestare a serviciilor de către entitățile care cooperează cu Organizatorul prin introducerea de noi funcționalități sau servicii, modificarea sau retragerea de funcționalități sau servicii existente de către aceste entități, afectând drepturile și obligațiile reciproce dintre Participant și Organizator.

2. În cazul efectuării unor modificări ale Regulamentului Sportano Club, Organizatorul va pune la dispoziție textul consolidat al Regulamentului Sportano Club prin publicare pe site-ul Magazinului Online, precum și prin e-mail trimis la adresa de e-mail furnizată la Încheierea Contractului de Prestare a Serviciilor, procedură prin care ambele Părți vor recunoaște introducerea de informații despre modificare în mijloacele de comunicare electronică, astfel încât Participantul să poată citi conținutul acestuia.
3. Modificarea Regulamentului Sportano Club intră în vigoare după 14 zile de la data trimiterii informațiilor despre modificare. Participantul are dreptul de a rezilia Contractul în termen de 14 zile de la data notificării modificării Regulamentului Sportano Club. Modificarea Regulamentului Sportano Club nu afectează Punctele acordate Participantului înainte de modificare.
4. Organizatorul își rezervă dreptul de a introduce în funcționarea SPORTANO CLUB modificări care nu sunt necesare pentru a respecta Regulamentul Sportano Club și nu conduc la modificarea acestuia, în cazul în care aceasta rezultă din: (i) îmbunătățirea funcționalităților existente, în special modificarea aspectului, a layout-ului, (ii) modificări ale funcționalității care nu afectează conformitatea cu Regulamentul Sportano Club, (iii) îmbunătățiri în materie de securitate care nu afectează conformitatea cu Regulamentul Sportano Club. Organizatorul va informa Participanții despre astfel de modificări printr-un e-mail trimis la adresa de e-mail furnizată la încheierea Contractului de Prestare a Serviciilor sau prin informațiile afișate pe site-ul Magazinului Online (de exemplu, în cadrul Contului).


XII. DISPOZIȚII PENTRU ANTREPRENORI

1. Prevederile punctului XII din Regulamentul Sportano Club se aplică numai Antreprenorilor și au prioritate față de celelalte prevederi ale Regulamentului Sportano Club.
2. Organizatorul poate rezilia Contractul încheiat cu Antreprenorul cu efect imediat și fără a indica motivele prin transmiterea Antreprenorului a unei declarații corespunzătoare sub orice formă.
3. Organizatorul, precum și angajații săi, reprezentanții autorizați și împuterniciții săi, nu vor fi răspunzători față de Antreprenor, subcontractanții săi, angajații, reprezentanții autorizați și/sau împuterniciții săi pentru orice prejudicii, inclusiv pierderea de beneficii, inclusiv în caz de faptă ilicită (cu excepția cazului în care prevederile legale aplicabile prevăd strict altfel), cu excepția cazului în care prejudiciul a fost cauzat în mod intenționat de către aceștea.
4. În cazul în care s-a stabilit răspunderea Organizatorului, angajaților săi, reprezentanților autorizați și/sau împuterniciților, această răspundere față de Antreprenor, indiferent de temeiul său legal, este limitată la suma de 5.000 RON – atât ca o revendicare unică, cât și pentru toate revendicările însumate.
5. Circumstanța că acțiunea sau omisiunea care a dus la prejudiciul a constat în neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a unei obligații, exclude pretențiile Antreprenorului de despăgubire pentru daunele rezultate dintr-o faptă ilicită.
6. Orice litigii apărute între Organizator și Antreprenor vor fi soluționate de instanța competentă pentru sediul social al Organizatorului.
7. Organizatorul, în conformitate cu prevederile legale general aplicabile, poate modifica în orice moment prevederile Regulamentului Sportano Club care se referă la Antreprenori.


XIII. LEGEA APLICABILĂ

1. Contractul este supus legii române.
2. Alegerea legii române în baza Regulamentului Sportano Club nu îl privează pe Participant de protecția care i se acordă pe baza unor prevederi care nu pot fi excluse printr-un contract între Organizator și Participant.
3. În cazurile care nu sunt reglementate de prezentul Regulament se aplică dispozițiile generale aplicabile ale legilor române.


XIV. DISPOZIȚII FINALE

1. Regulamentul intră în vigoare la data de 2024.05.14 Conținutul Regulamentului Sportano Club este partajat gratuit în cadrul Magazinul Online.
2. Utilizarea SPORTANO CLUB, inclusiv a Serviciilor Electronice aferente acestuia, este asociată cu riscuri tipice legate de transmiterea datelor prin Internet, cum ar fi diseminarea datelor Participantului, obținerea accesului la acestea de către persoane neautorizate sau pierderea datelor Participantului. Organizatorul și Participanții sunt obligați să întreprindă acțiuni menite să minimizeze aceste riscuri (de exemplu, Participantul n-ar trebui să partajeze date de acces, inclusiv Parola, cu terțe părți). Organizatorul furnizează măsuri tehnice și organizatorice adecvate gradului de amenințare a securității funcționalităților oferite sau serviciilor furnizate prin intermediul Magazinului Online.
3. Prevederile Regulamentului Sportano Club nu sunt menite să excludă sau să limiteze vreun drept al Consumatorilor, cuvenit acestora în temeiul prevederilor legale obligatorii, prin urmare orice eventuale îndoieli sunt soluționate de Organizator în favoarea Consumatorului.
ANEXA NR. 1 – MODEL DE FORMULAR DE RETRAGERE DIN CONTRACT

MODEL DE FORMULAR DE RETRAGERE DIN CONTRACT
(acest formular trebuie completat și trimis numai în cazul în care doriți să vă retrageți din contract)

Destinatar:
SPORTANO.COM sp. z o.o.
Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK, 310059
contact@sportano.ro

Eu/Noi(*) vă informez/informăm(*) prin prezenta despre retragerea mea/noastră din contractul de vânzare a următoarelor articole(*) contractul de livrare a următoarelor articole(*) contractul de execuție a următoarelor articole(*)/contractul de furnizare a următorului serviciu(*)


Data de încheiere a contractului(*)/a recepției(*)
Prenumele și numele consumatorului/consumatorilor
Adresa consumatorului/consumatorilor
Semnătura consumatorului/consumatorilor (numai dacă formularul este trimis în versiunea de hârtie)
Data

(*) A se șterge după caz